Alma

Alma je do sada snimila brojne setove, pa je možda prepoznate i na nekoj poznatijoj reklami.

Sve fotografije © Damir Tiljak

Alma je do sada snimila brojne setove, pa je možda prepoznate i na nekoj poznatijoj reklami.

Sve fotografije © Damir Tiljak

Objavljeno: 17.03.2006.