Zatvarač

Zatvarač zatvara komoru u kojoj se nalazi na svjetlo osjetljiv medij: film ili čip.

Otvaranje i zatvaranje centralnog zatvaračaČip koji registrira sliku u digitalnom fotoaparatu smije se izlagati svjetlosti prije i poslije registriranja fotografije jer djelovanje svjetlosti na čip nije trajnog karaktera. U klasičnoj se fotografiji u aparatu nalazi film, a on se ne smije izložiti svjetlu prije i poslije snimanja fotografije nego mora biti zatvoren u za svjetlo nepropusnu komoru. Tu važnu dužnost obavlja zatvarač, koji se otvara samo u trenutku fotografiranja. Tada je film izložen svjetlu koje ga je osvjetljava ili kako u fotografiji kažemo eksponira. Za korektnu ekspoziciju potrebno je propustiti točno određenu količinu svjetlosti koju će izmjeriti svjetlomjer. Kad je svjetlomjer izmjerio koliko svjetlosti će trebati, on će tu vrijednost prenijeti aparatu i fotografu u jedinicama koje oni znaju protumačiti i koje imaju neki upotrebni smisao. Te su vrijednosti izražene u vremenu u kojem će zatvarač biti otvoren kako bi propustio svjetlost i u relativnoj vrijednosti otvora zaslona. Pritiskom tipke za okidanje, zaslon će se zatvoriti na zadanu vrijednost, a zatvarač će se otvoriti i propustiti svjetlo na film ili čip, da bi se ponovo zatvorio nakon vremena koje je odredio svjetlomjer ili ga je fotograf postavio na temelju vrijednosti koju je izmjerio svjetlomjer. Iako zatvarač kontrolira vrijeme kroz koje će svjetlost dolaziti na osjetilo za njegovu se funkciju kolokvijalno koristi izraz brzina zatvarača. Mehanički zatvarači moraju imati pokretne dijelove, pa vrijeme u kojemu će osjetilo biti izloženo ovisi o brzini kretanja tih dijelova. Što je ta brzina veća vrijeme izloženosti može biti kraće. Zato se u razgovoru među fotografima udomaćio izraz "brzina zatvarača".

Postoje mnogi tipovi zatvarača, no u širokoj su upotrebi samo dva: centralni i zavjesni. Centralni se sastoji od metalnih listića i smješten je unutar objektiva. Radi na sličnom principu kao i zaslon osim što se zatvara do kraja, odnosno ne propušta svjetlost kad je zatvoren. Takav se zatvarač uglavnom koristi kod aparata s velikim formatom negativa. Najčešće trajanje ekspozicije koje centralni zatvarač omogućuje su od 1 sekunde do 1/500 sekunde. Ovaj tip zatvarača sinkroniziran je s bljeskalicom pri svim brzinama.

Zavjesni zatvarač aparata E-1 © OlympusPojavom manjih formata negativa u upotrebu je ušao i zavjesni zatvarač. On se nalazi neposredno ispred filma ili čipa, tako da omogućava prolaz svjetla kroz objektiv u unutrašnjost aparata. Ovo ima jako važne posljedice na konstrukciju foto aparata jer omogućava brzo kadriranje, praćenje objekta snimanja sve do trenutka pritiska na okidač, mjerenje svjetla u samom aparatu i funkciju automatskog izoštravanja. Zavjesni je zatvarač konstruiran od crnog gustog platna ili metalnih pločica. Prilikom osvjetljavanja te pločice se otvore u prorez odgovarajuće širine (širina proreza ovisi o ekspoziciji). Taj se prorez, horizontalno ili vertikalno, kreće ispred filma i tako propušta svjetlo. Količinu svjetla kontrolira na dva načina, brzinom kretanja i veličinom proreza, što omogućuje vrlo kratka vremena osvjetljavanja i do 1/12000 sekunde. Kako je smješten između objektiva i filma (ili čipa) u aparat se mogu ugraditi svjelomjeri i zrcala, što je dovelo do SLR i TTL sustava. Objektivi koje koristimo s foto aparatima koji imaju ugrađen zavjesni zatvarač jeftiniji su (nemaju ugrađen centralni zatvarač između leća), manje osjetljivi i lako izmjenjivi. Kod većine kamera sa zavjesnim zatvaračem bljeskalica je sinkronizirana sa zatvaračem do brzine od 1/200 sekunde.

Digitalni foto aparati nemaju film kojeg treba držati podalje od svjetla, zašto im je onda potreban zatvarač? Ako na CCD osjetilo svjetlost dolazi u kontinuitetu ono ne može bilježiti sliku na najkvalitetniji način, stoga prije snimanja fotografije treba očistiti signal koji se nalazi na osjetilu. Osjetilo treba isprazniti od signala ili resetirati. To se može napraviti na dva načina, elektronički i mehanički. Mehanički je zatvarač skuplji od elektroničkog, ali kvalitetnije izvršava postavljen mu zadatak. S druge strane on ima neka ograničenja, na primjer ne može se uvijek sinkronizirati s bljeskalicom. Aparati s elektroničkim zatvaračem imaju sinkronizaciju bljeskalice po cijelom rasponu "brzine" zatvarača. Neki aparati imaju obje vrste zatvarača, tako na primjer Konica Minolta Dimage A 200 ima elektronički zatvarač kao funkciju na CCD čipu, ali ima i mehanički zatvarač, pa korisnik može birati koju kombinaciju želi koristiti.

Odabir brzine zatvarača na mehaničkim aparatimaZatvaračem, dakle kontroliramo vrijeme djelovanja svjetla na film ili čip. Ono može biti vrlo kratko, tisućinku sekunde ili kraće ali i vrlo dugo, do nekoliko sati. Raspon vrijednosti koje pojedini model foto aparata pokriva razlikuje se od modela do modela. Vrijednosti brzine zatvarača izražene su u sekundama i dijelovima sekundi. Najčešća skala izgleda ovako:

B, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000

Brojevi zapravo označavaju dijelove sekunde, tako 500 ne znači 500 sekundi nego 1/500, odnosno petstoti dio sekunde. To je skraćeni sistem pisanja koji je ušao u upotrebu zbog ograničenog prostora na foto aparatu. "B" označava postavu koja drži zatvarač otvorenim dok se god mehanizam koji kontrolira otvaranje i zatvaranje drži pod pritiskom. Kod mehaničkih zatvarača to vrijeme može biti neograničeno, kod aparata s elektronički kontroliranim zatvaračem ono je ograničeno trajanjem baterije.

Kategorija: 
Opća fotografija

Objavljeno: 13.03.2006.