Sferna aberacija

Kutovi loma paralelnih svjetlosnih zraka koje upadaju na različita mjesta sferične površine su različiti.

Nastanak sferne aberacije © Fot-o-grafitiKut loma svjetlosne zrake ovisi o njezinom kutu upada na površinu leće. Površina leće je gotovo uvijek sferična jer je takvu površinu najlakše napraviti. Ako snop paralelnih svjetlosnih zraka dođe do površine leće one zatvaraju različite upadne kutove na različitim dijelovima, tako da leća sferične površine ne lomi sve zrake u istu žarišnu točku. Zrake koje su bliže centru leće lome se u točku koja je udaljenija, a zrake koje su došle na rub leće lome se u točku koja je bliže leći. Posljedica toga je da se beskonačno udaljeni točkasti izvor ne reproducira kao točka nego kao kružić. Takva greška leće naziva se sferna aberacija. Zatvaranjem otvora zaslona na manju veličinu (veći f broj) smanjuje se sferična aberacija jer smo zrakama s ruba leće onemogućili prolaz.

Asferična leća korigira sfernu aberaciju © Fot-o-grafitiKod objektiva koji imaju samo jednu žarišnu duljinu sferna aberacija otklanja se kombinacijom pozitivne i negativne leće koje imaju iste ali suprotne vrijednosti sferne aberacije. Takvi objektivi omogućuju velike otvore zaslona no poprilično su skuplji od ostalih jer imaju više leća i kompliciraniju konstrukciju u kojoj onda treba voditi računa i o ostalim greškama leće. Kod zum objektiva velikih raspona žarišnih duljina već je u osnovnoj konstrukciji objektiva veliki broj leća pa je dodavanje novih kako bi se eliminirala sferna aberacija teško, a ponekad i nemoguće. Zato su jeftini zumovi poprilično neoštri i ograničeni na male otvore zaslona. Kod kvalitetnih zum objektiva stoga se koriste leće koje imaju asferičnu površinu, to znači da površina takve leće više nije izvedena kao da je dio kugle. Asferične su leće višestruko skuplje od sferičnih i tek su nedavno postale šire dostupne. Proizvodnja je započela oko 1970. godine no tada su još uvijek bile u ograničenoj upotrebi.

Drugi način borbe protiv sferne aberacije je upotreba stakla velikog indeksa loma. Što je indeks loma stakla veći to zakrivljenost površine može biti manja za isti lom svjetla. Svjetlost se dakle jednako lomi, ali su razlike između upadnih kutova manje pa je manja i sferna aberacija. Najčešće je ipak u upotrebi kombinacija sva tri načina jer je problem sferne aberacije zapravo puno kompleksniji nego što smo ga mi ovdje prikazali, naime kao i kod kromatske aberacije postoje aksijalna i lateralna komponenta. Osim toga sferna je aberacija ovisna o udaljenosti na koju je objektiv izoštrio, tako da objektiv korigiran za beskonačno ne mora nužno biti korigiran i za bliže udaljenosti. Otuda toliki izbor objektiva u ne tako davnoj povijesti fotografije. Jedan je dobar za krajolike, drugi za portrete, a treći za makro - svaki je bio optimalno korigiran na određenu udaljenost. Neke konstrukcije čak koriste sfernu aberaciju na pozitivan način. Tako postoje portretni ili soft fokus objektivi koji mogu kontrolirati mekoću slike povećanjem ili smanjenjem sferne aberacije, najčešće pomicanjem jedne od korekcionih leća unutar objektiva.

Kategorija: 
Optika fotografije

Objavljeno: 27.02.2006.