Makro – video – panorama

Jednostavna i jeftina nadogradnja koja omogućuje trostruku funkcionalnost glave stativa.

Zbog konstrukcionih razloga većina video kamkordera nema navoj za stativ postavljen u centru mase. Zato glave koje idu na stative namijenjene video kamerama imaju mogućnost pomicanja pločice na koju se zašarafljuje video kamera. Pločica ima oblik dugačkog pravokutnika smještenog unutar dvije tračnice, sa strane je poluga za oslobađanje pločice kad je treba pomicati naprijed natrag. Takav sustav je upravo ono što nam treba za pomicanje aparata naprijed natrag kad želimo snimati panoramu i aparat postaviti tako da ga rotiramo oko čvorne točke. Ovakvi nosači mogu se kupiti posebno, tako da svoj fotografski stativ možete pretvoriti u video stativ. Postoje dva nosača, ovaj prikazan na slici, po cijeni od otprilike 330 kn i drugi koji ima dužu pločicu, taj košta oko 550 kn.

Ovakav nosač omogućit će klasičnoj glavi stativa tri nove funkcije:
1) pretvorit će vaš stativ u video stativ tako da, ako koristite kameru ne trebate kupovati novu glavu.
2) omogućit će vam da brže i lakše fotografirate u makro području, jer je kod makro fotografije nespretno izoštravati na klasičan način pa se uglavnom izoštrava pomicanjem aparata u odnosu na objekt snimanja.
3) omogućit će dovođenje osi rotacije foto aparata u čvornu točku

Treći će uvjet ovaj dodatak moći ispuniti samo ako se navoj za montiranje aparata na stativ nalazi u osi objektiva, ako nije trebat će nam dvije pločice koje postavimo pod pravim kutom, tako aparat možemo pomicati po dvije osi, naprijed - nazad i lijevo - desno. Ako želite snimati panorame s aparatom postavljenim u vertikalnoj poziciji, trebate otići u neku trgovinu koja ima dobar odio željezarije i kupiti pločicu u obliku slova "L". Mi smo odabrali ovu koju vidite na slici jer omogućava nekoliko načina postavljanja i ima žljebove koji osiguravaju dodatnu mogućnost pozicioniranja aparata. Uz pomoć dva vijka s leptir maticom i tračnicom za udaljavanje bljeskalice od tijela aparata koja već ima vijak za montažu aparata i tako rješava sve probleme postavljanja aparata možete napraviti dobar ekvivalent panoramske glave. No cijena je već narasla na otprilike 800 kn. Zato neka kod kupovine novog aparata položaj vijka za montiranje aparata na stativ koja se treba nalaziti u optičkoj osi objektiva bude jedan od važnih čimbenika pri odabiru. Ako je vijak postavljen na dobrom mjestu uštedjet ćete kasnije i to ne samo novaca nego i dosta živaca i vremena, jer dobra je šansa da ćete se u budućnosti okušati u snimanju panorama.

Kategorija: 
Foto Savjeti

Objavljeno: 02.05.2006.