Reality.runSimulation()

Slavko Radman – Artist Statement

Reality.runSimulation() - Skenogrami, Apstrakcije i Aktovi

The simulacrum is never what hides the truth—it is truth that hides the fact that there is none. The simulacrum is true.

U ovom trenutku, najviše me zaokupljaju i interesiraju eksperimentalna i konceptualna fotografija, kao i aktovi. Kroz fotografiju propitujem realnost, kako zbilje, tako i fotografije same, te kroz fotografiju dajem uvid i u vlastito viđenje te realnosti, kroz događaje oko mene i moje reakcije na iste.

Aktovi:
"Two Towers And Statue" - obiluje simbolima. Cijeli prizor djeluje nadrealno, svi objekti kao da lebde na nebu, iako su sjene još uvijek tu, vračajući nas u realnost. Dva tornja na početku serije stoje kao da podupiru metalnu statuu, koja se gordo razmahuje i uživa u njihovoj potpori. Sve do momenta rušenja tornjeva, kad nestaje i pijedestal na kojem statua stoji. Ovaj moment je i prekretnica i početak propadanje statue i sveg onog što je možda simbolizirala u ovom igrokazu realnosti. Preživljava jedino voće, koje razbacano i indeferento, promatra sve ovo iz perspektive pasivnog gledatelja, a nebo koje sve to okružuje, nudi nadu i viziju, ali i mogućnost uništenja koje se obrušava iz tog istog neba.

Skenogrami i apstrakcije:
"Rotations" - koristeći običan uredski skener, kreiram kompozicije mrtve prirode, te ih u slažem i ponavljam u nekoliko layera, te uz rotaciju i poigravanje sa krivuljama pretvaram u apstraktne vizije realnosti. Svaka serija od po tri apstrakcije, polazi od, i koristi isti skenogram koji kroz tri različite manipulacije iste stvarnosti daje drugačiju apstraktnu viziju

Aktovi:
"Dance Of Life" - nudi prizore žene iz sjene, androidnog izgleda, pokreta i poza. Uši su prekrivene trakom, tijelo je srebrno-metalik boje, ali je kosa boje plamena. Ova serija slavi formu, kroz diskretne reference na simboličkoj razini.

Skenogrami i apstrakcije:
"Month When My World Fell Apart" - autoportret, u kojem se raspadam u ruku, nogu i pola glave, kao reakcija na intimnu tragediju.

Skenogrami i apstrakcije:
"Rotting Fruits" - u idućoj seriji, dopuštam voću da počne da truli, te isto stavljam na skener, uz snažno pozadinsko fluorescentno svjetlo. Snažno svjetlo ometa proces skeniranja i rezultira u digitalnoj imperfekciji (oximoron). Realnost truleži, kroz iskrivljeno digitalno viđenje transformirano je u ljepotu boja, oblika i detalja.

Objavljeno: 18.05.2013.