Lekcije

Svaki objektiv ima tri važne karakteristike žarišnu duljinuzahvatni kut svjetlosnu jačinu Na temelju tih karakteristika objektive možemo podijeliti na tri načina. Prema svjetlosnoj jačini dijelimo ih na svjetlosno jake i svjetlosno slabe. Svjetlosno jaki objektivi propuštaju više svjetla od svjetlosno slabih, ta je podjela inače dosta proizvoljna i ovisi osim o f broju i o zahvatnom kutu objektiva. Tako neki objektivi za velike formate negativa...
Govoreći o odnosima objektiva i formata definirali smo normalan objektiv kao objektiv koji ima žarišnu duljinu reda veličine dijagonale formata. Tako se za format 135 koji ima dijagonalu od 43,2 mm kao normalni objektiv najčešće koristi objektiv od 50 mm, on na tom formatu ima vidni kut od 47 stupnjeva. Vidni kut objektiva ne smije se pobrkati s kutom pokrivanja objektiva, stoga ih je potrebno dobro definirati. Svaki će objektiv na dovoljno...
Kako se mijenja veličina objekta s promjenom žarišne duljine objektiva? Vidjeli smo kako se veličina objekta na slici mijenja s promjenom udaljenosti, da bi dobili kompletnu informaciju o svim aspektima linearne perspektive moramo još saznati kako se mijenja veličina objekta s promjenom žarišne duljine objektiva. Kao i kod promjene udaljenosti odnos je jednostavan, čak i jednostavniji, veličina slike direktno je povezana s žarišnom duljinom....
Perspektiva ovisi samo o udaljenosti fotografa od objekta snimanja Govoreći o perspektivi spomenuli smo i linearnu perspektivu te promjenu veličine objekta s udaljenošću, to je u osnovi ista pojava, paralelne linije i plohe konvergiraju s povećanjem udaljenosti stoga što se s povećanjem udaljenosti prividno smanjuju. Ti su odnosi vrlo jednostavni, veličina objekta na slici mijenja s obrnuto proporcionalno s udaljenošću. Objasnimo to na...
Povećanje cijelog sadržaja nekog negativa ili kompletnog kadra zahvaćenog čipom moguće je samo ako je odnos dužine i širine slike odnosno negativa isti kao kod papira. Ako nije moramo žrtvovati dio slike ili dio papira. Ti se odnosi u pravilu poklapaju samo za velike formate negativa. Razlog tome je što formati tih negativa, isto kao i formati papira tradicionalno odgovaraju cjelobrojnim vrijednostima u inčima. Uvođenjem srednjeg formata, koji...
Za korekciju perspektive nisu neophodni skupi objektivi, i program za obradu slike može pomoći. Ako objekt snimanja, objektiv i film nisu paralelni, okomite linije na fotografiji izgledat će nagnuto. Ta je deformacija, koja se zove perspektivno izobličenje, naročito vidljiva kod fotografiranja arhitekture, stoga se za fotografiranje arhitekture koriste specijalni fotografski aparati koji omogućuju korekciju perspektive prilikom snimanja....
Kad smo nabrojali osnovne greške leća i objektiva, naveli smo da te greške djeluju tako da izobličuju sliku koja nastaje perspektivnim ocrtavanjam. Kad smo nabrojali osnovne greške leća i objektiva, naveli smo da te greške djeluju tako da izobličuju sliku koja nastaje perspektivnim ocrtavanjam. Perspektivno ocrtavanje bilo bi idealno kada objektiv ne bi imao greške, no da bi perspektivno ocrtavanje bilo ispravno moramo ispuniti još jedan...
Jedan od problema koji se javlja prilikom fotografiranja, a proizlazi iz suštine fotografije je izobličenje objekata koje snimamo. Problem nastaje zbog toga što mi trodimenzionalni objekt prenosimo na dvodimenzionalni medij. Ako pogledate priloženu ilustraciju možete vidjeti da zbog perspektivnog ocrtavanja zrake koje dolaze od rubova objekta ocrtavaju taj objekt na filmu kao da zapravo prenose prikaz projekcije tog objekta s pozadine, one...
Svaki fotografski sustav ima svoj format slike. Iako je u doba digitalnih fotografskih aparata format postao prilično apstraktan pojam, jer korisnik nikada nema direktni kontakt s čipom u aparatu, on je i te kako važan jer definira cijelo mnoštvo parametara koji kasnije direktno ili indirektno korespondiraju s izgledom fotografije i načinom upotrebe aparata te tehničkim i estetskim parametrima fotografiranja. Jednostavno rečeno format je...
U tintnim pisačima koristimo dvije vrste tinte, na bazi boje (dye) i pigmenta. U tintnim pisačima koristimo dvije vrste tinte, na bazi boje (dye) i pigmenta. Razliku između boje i pigmenta je lako objasniti. Boja je supstanca koja se u potpunosti otapa u tekućini koju koristimo za proizvodnju tinte, u većini slučajeva to je voda, voda tada postaje otapalo, a tinta je prava otopina, kao kad otopimo sol ili šećer u vodi. Otopina je smjesa na...

Stranice