Lekcije - Napredna fotografija

Tehnika obrade fotografija poznata pod imenom HDR, odnosno High Dynamic Range (veliki dinamički raspon) postala je popularna izlaskom Photoshopa CS2, koji ima ugrađenu mogućnost izrade takvih fotografija. Tehnika obrade fotografija poznata pod imenom HDR, odnosno High Dynamic Range (veliki dinamički raspon) postala je popularna izlaskom Photoshopa CS2, koji ima ugrađenu mogućnost izrade takvih fotografija. Radi se o tome da fotograf snimi...
Jedna od kontroverznijih digitalnih tehnika u opticaju je tzv. „expose to the right“. Osnovna teorija iza tehnike kaže da digitalni senzori, za razliku od filma, imaju linearni odziv, što bi značilo da su sjene definirane s manje informacija od svijetlih područja (highlighta). Zbog toga, idealno bi bilo eksponirati sliku na takav način da se snima RAW i koristi desna strana histograma, odnosno da se sliku lagano preeksponira. Ne toliko da se...
Potraga za značenjem riječi frekvencija gotovo uvijek će nas odvesti do definicije koja govori o učestalosti neke pojave u jedinici vremena. Najčešća definicija na koju nailazimo je broj titraja u sekundi. U sustavu međunarodnih jedinica (SI), jedinica za frekvenciju je Hz (hertz), a definirana je kao sekunda na minus prvu – odnosno izražava učestalost neke pojave u sekundi. Tako je naše poimanje frekvencije uglavnom vezano za vrijeme pa...

Stranice