Lekcije - Optika fotografije

Objektiv izoštrava sliku promjenom udaljenosti od filma ili čipa. Vidjeli smo kako jednostavna leća formira sliku. Na isti način funkcionira i objektiv samo što on ima dva optička centra odnosno dvije čvorne ravnine. Čvorne ravnine su zamišljene plohe koje se nalaze na mjestu gdje se nalazi čvorna točka. Sve zrake koje dođu do prve čvorne ravnine paralelno s osi objektiva proći će kroz objektiv na način da se nakon izlaza iz objektiva sijeku u...
Kod izrazito debele leće ili skupine leća koje djeluju kao cjelina, svjetlost se lomi na potpuno drugačiji način nego kod jednostavne tanke leće. Objektiv se uvijek sastoji od više leća, vrlo jednostavni objektivi imaju 3 leće, takvi su bili prvi objektivi, a kako bi nadglasali da imaju čak tri leće skupina takvih leća dobila je naziv "tripleti". Današnji jednostavni objektivi imaju 4 leće, to su na primjer jeftiniji objektivi na aparatima za...
Kutovi loma paralelnih svjetlosnih zraka koje upadaju na različita mjesta sferične površine su različiti. Kut loma svjetlosne zrake ovisi o njezinom kutu upada na površinu leće. Površina leće je gotovo uvijek sferična jer je takvu površinu najlakše napraviti. Ako snop paralelnih svjetlosnih zraka dođe do površine leće one zatvaraju različite upadne kutove na različitim dijelovima, tako da leća sferične površine ne lomi sve zrake u istu žarišnu...
Postoje dvije različite kromatske aberacije: longitudinalna i transverzalna. Kromatska aberacija nastaje zbog toga što se svjetlost različite valne duljine prolaskom kroz optički proziran medij lomi pod različitim kutovima, odnosno različite boje svjetlosti imaju različite indekse loma. Na taj način nastaje i spektar kad se svjetlost lomi kroz prizmu, odnosno duga kad se svjetlost lomi na kapljicama vode. Postoje dvije različite kromatske...
Greške leća i objektiva zajedničkim se imenom nazivaju aberacije ili odstupanja. Najvažnije oblike odstupanja od idealne projekcije možemo podijeliti u dvije grupe, u prvoj se grupi nalaze odstupanja koja uzrokuju neoštrinu projicirane slike, a to su: Kromatska aberacijaSferna aberacija Astigmatizam Izbočenost polja slike Koma u drugoj se grupi nalaze odstupanja koja uzrokuju greške u geometrijskoj perspektivi, a zajedničkim se imenom zovu...
Jednostavna leća funkcionira po principu loma svjetlosti do kojeg dolazi na granici dvaju različitih prozirnih medija. Kad god svjetlosna zraka dođe na granicu dvaju različitih prozirnih medija dolazi do njezinog loma (četvrti zakon optike). Prolaskom kroz prozirni medij, kao što je na primjer staklena ploča, zraka se lomi dva puta, jednom prilikom ulaska u medij, a drugi put prilikom izlaska iz medija. Ako su granice medija ravne i paralelne...
Kako dolazi do formiranja slike koja se bilježi kao fotografija? Prva tri zakona optike objašnjavaju način na koji dolazi do formiranja slike nekog predmeta. Kad svjetlost iz izvora obasja neki predmet on, ovisno o karakteristikama površine,na određen način reflektira svjetlost te tako postaje sekundarni izvor svjetla. Primjer iz svakodnevnog života je Mjesec koji reflektira sunčevo svjetlo nakon što Sunce zađe za obzor. Svaku točku predmeta...
Svjetlost ima dva karaktera, ponaša se kao val i kao snop nevjerojatno sitnih čestica, fotona. Ako svjetlost ima karakteristiku vala onda može djelomično skrenuti iza prepreke. Ta se pojava naziva ogib ili difrakcija. Da bi došlo do difrakcije veličina prepreke i valna dužina svjetla moraju stajati u određenim odnosima. Nas najviše zanima difrakcija na okruglom i približno okruglom otvoru jer takav oblik ima dijafragma (zaslon) foto aparata. U...
Postoje četiri osnovna zakona optike. Ta četiri zakona empirijski su zakoni; do njih se došlo iskustvom, opažanjem i nisu potpuno precizni u nekoliko posebnih situacija. Ovi zakoni temelj su geometrijske optike, postoji i fizikalna optika koja se bavi samom suštinom svjetla. Prvi od osnovnih zakona geometrijske optike je zakon pravocrtnog širenja svjetlosti. On glasi: u optički homogenom sredstvu zraka svjetlosti širi se po pravcu. Iako su...
Mišljenja o tome koliko je znanja iz kojeg područja potrebno jako se razlikuju. Kako to često biva u disciplinama koje u sebi objedinjavaju više različitih područja, mišljenja o tome koliko je znanja iz kojeg područja potrebno jako se razlikuju. Fotografija je jedan od najboljih primjera jer objedinjuje umjetnost i tehničko znanje. Koliko je znanja potrebno iz pojedinog područja očito ovisi o afinitetima i načinu pristupa fotografiji. Tako...

Stranice