Lekcije - Photoshop

Za one koji rade digitalno postoji nekoliko načina određivanja izreza slike. U Photoshopu i ostalim programima za digitalnu obradu fotografije postoje jednostavni i praktični alati za određivanje izreza fotografije. Tehnika klasičnog izreza u potpunosti je preuzeta i u digitalnom radnom postupku s alatom koji se naziva Crop Tool. Izgled tog alata dolazi od dva kutnika koji se međusobno preklapaju i tako asocira na klasičnu tehniku izreza. Sve...

Stranice