DX kodiranje

DX sustav je prvi objavio "Kodak" 1983. godine. Ovaj sustav se sastoji iz posebno kodiranih filmova i opreme ambalaže

Kad suvremeni čovjek želi na bilo kojem području postići pouzdanost, zove u pomoć elektroniku. Učinjeno je to i na području fotografije. Fotografskoj kameri, uređajima za izradu fotografija i drugim pomoćnim uređajima u fotolaboratoriju, ugrađena su mikroračunala, koja upravljaju procesom i osiguravaju brz, siguran i ispravan rad, te pouzdanost i ujednačenost dobivenih rezultata.

Taj je princip primijenjen i na uske filmove u "čudno išaranim" kazetama 135, s naoko nerazumljivim oznakama. Vanjska kutija i kazeta s filmom, pored ostalih uobičajenih podataka, nos i oznaku "DX".

DX sustav je prvi objavio "Kodak" 1983. godine. Ovaj sustav se sastoji iz posebno kodiranih filmova i opreme ambalaže, što je namijenjeno odgovarajućim kamerama i printerima. Sustav sadrži sljedeće elemente:

1. Kod koji daje informaciju o ISO osjetljivosti filma, broju snimaka na filmu i preporučenom rasponu snimanja, smješten je na kazeti 135. Radi se o električki vodljivim kontaktima iz tankog sloja nikla, koje "pipaju" senzori ugrađeni u fotografsku kameru. Pad potencijala kroz spomenute kontakte i količina struje iz fotoćelije ugrađene u kameru, parametri su na osnovu kojih elektronički komandni sustav kamere programira i određuje ekspoziciju prilikom snimanja. "Prazna" polja su premazana crnim lakom – izolatorom. Shema ovog načina kodiranja kazete 135 objašnjena je slikom i tablicama 1, 2 i 3.

2. Raster kod na jezičku filma sadrži podatke o tipu filma, broju snimaka i postupku obrade, a služi za razvrstavanje filmova u servisima za obradu. Radi se o sustavu bušenih rupica koje se nalaze na točno određenom položaju i u definiranom međusobnom odnosu. Predviđeno je 128 mogućih kombinacija. Ovo je uglavnom pomoćni kod koji se koristi, ako film iz bilo kojih razloga bude premješten u neoriginalnu kazetu. Proizvođači danas sve manje primjenjuju ovaj način kodiranja.

3. Dvodimenzionalni štapićasti kod (bar kod) na rubu filma imaju kolor negativ filmovi, i to u vidu latentne slike, koja dakako postaje vidljivom nakon kemijske obrade filma. Na dva kanala i pomoću 23 jedinične informacije daje on uređaju za kopiranje fotografija (printeru) podatke za identifikaciju filma. Na temelju toga se automatski podešava osvjetljavanje pri kopiranju fotografija. Kod se proteže cijelom dužinom filma, a uz jedan snimak se isti podaci ponavljaju dva puta.

4. Štapićasti kod (bar kod) na kazeti nosi podatke za identifikaciju sadržaja kazete, tj. tipa filma, osjetljivosti, broja snimaka i procesa obrade. Pomoću njega se u servisima za obradu automatski razvrstavaju filmovi, čime se posao ubrzava i sprečava zabuna uzrokovana ljudskim faktorom. Ispod bar koda na kazeti je, unesena je i brojčana šifra koja odgovara tom kodu, tj. čovjeku čitljiv podatak.

DX sustav propisuje i točan položaj kodova na filmu i kazeti 135, što je usklađeno sa smještajem mjernih uređaja u opremi.

Oznake mjesta:

1 i 7 – osnovna mjesta za uspostavljanje kontakta (uvijek su popunjena vodljivim slojem)
2 do 6 – kod za ISO osjetljivost
8 do 10 – kod broja snimaka na filmu
11 i 12 – kod za preporučeni raspon snimanja

RasponVodljiva polja
± 1/2--
± 111-
+2, -1-12
+3, -11112

Broj snimakaVodljiva polja
128--
20-9-
2489-
36--10
488-10
60-910
728910

ISO osjetljivostVodljiva polja
25---5-
32----6
40---56
502--5-
542---6
802--56
100-3-5-
125-3--6
160-3-56
20023-5-
25023--6
32023-56
400--45-
500--4-6
640--456
8002-45-
10002-4-6
12502-456
1600-345-
2000-34-6
2500-3456
32002345-
4000234-6
500023456

Leon Kauzlarić

Kategorija: 
Crno-bijela fotografija

Objavljeno: 14.08.2008.