Negativ - pozitiv

U klasičnoj crno-bijeloj fotografiji konačna slika nastaje uz pomoć međuslike koju nazivamo negativ.

Eksopozicija filma © Fot-o-grafitiPogledajmo kako nastaje slika, a bez ulaženja u komplicirane mehanizme i kemijske reakcije. Uzmimo za primjer jednostavan zid kojemu se boja mijenja iz crne u bijelu. Uzmemo aparat i fotografiramo ga tako da nam ispuni kadar. Na onoj strani gdje je zid bijele boje reflektirat će puno svjetla, na onoj gdje je crn, vrlo malo ili ništa. Kad snimimo takav zid bijela će strana jako osvijetlili negativ i uz pomoć određenih kemijskih reakcija izazvati taloženje srebra u filmu.

Negativ © Damir Tiljak Film je na svjetlo osjetljiva emulzija nanesena na pogodnu podlogu. Podloga treba biti savitljiva i prozirna. Emulzija može biti nanesena i na staklo, tada ne govorimo o filmu nego o pločama. U ovom jednostavnom modelu možemo pretpostaviti da će zacrnjenje emulzije biti direktno proporcionalno količini svjetla koje do nje doprlo. Tako ćemo nakon pogodne obrade dobiti sliku koja ima suprotne tonske vrijednosti od samog zida. Tamo gdje je zid bio bijeli, slika će biti crna i obratno. Takvu sliku nazivamo negativ. Kad bi uz pomoć nekog uređaja za povećavanje negativ pogledali u presjeku vidjeli bi kako se u tankom sloju emulzije srebro u izlučilo u obliku klina.

Princip povećavanja © Damir TiljakŽelimo li dobiti korektnu sliku, mi moramo kroz negativ propustiti svjetlo (zato podloga mora biti prozirna) i tim svjetlom osvijetliti drugi foto osjetljivi materijal, u ovom slučaju najčešće koristimo emulziju nanesenu na papir. Sad će se dogoditi isti ali suprotan proces. Tamo gdje ima puno srebra negativ je gust i neproziran te svjetlo neće prodrijeti do papira, on će ostati bijel. Gdje srebra nema sve će svjetlo pasti na foto papir i on će postati crn. Vidimo da smo sada dobili sliku kakva je bila u stvarnosti. Takvu sliku nazivamo pozitiv.

Pozitiv © Damir TiljakKad bi mogli vidjeti njegov presjek vidjeli bi klin koji ima potpuno okrenut raspored crnog i bijelog od negativa. Ako takav pozitiv postavimo preko negativa svjetla i tamna područja će se poklopiti na način da u konačnici sloj izlučenog srebra bude posvuda iste debljine. Sve će biti crno. Osvjetljavamo li papir dovoljno dugo kroz takav "sendvič" će se probiti nešto svjetla, no dobit ćemo jednoličnu sivu površinu. Pomaknemo li pozitiv ili negativ, tako da se više ne poklapaju u potpunosti nešto će se svjetla probiti uz rubove. Tako dobivamo karakterističnu sliku koju nazivamo bareljef.

Bareljef © Damir TiljakU Photoshopu postoji filtar koji daje sličan efekt, nalazi se u izborniku: Filter -> Sketch -> Bas Relief. Izrada pozitiva i negativa te njihovo preklapanje pa nakon toga izrada nove slike - u tamnoj komori vrlo složen proces - u digitalnoj se fotografiji može u potpunosti zamijeniti jednim klikom miša.

Kategorija: 
Crno-bijela fotografija

Objavljeno: 25.04.2007.