Što je sažimanje

Sažimanje ili kompresija slike omogućava smanjenje veličine datoteke prilikom pohrane.

Digitalna se slika pohranjuje kao i svaka druga računalna datoteka, no zbog velike količine podataka razvijeni su različiti sustavi za smanjivanje datoteke prilikom pohrane. Takvo smanjivanje datoteke naziva se kompresija ili sažimanje. Prilikom sažimanja ne mijenja se broj piksela koji tvore sliku, samo se mijenja način na koji se slika priprema za pohranu. Neki od tih procesa ne utječu na kvalitetu slike, a neki utječu. Slika se dakle može sažimati bez gubitaka i uz gubitke. To prvenstveno ovisi o formatu slike, tako se TIFF format može sažimati bez gubitaka, dok se JPEG format sažima uz gubitke. Ovo su ujedno uz RAW datoteke jedini formati u digitalnoj fotografiji koje generira digitalni foto aparat pa ostale formate sada nećemo niti spominjati.

Različite veličine datoteka © Fot-o-grafitiIako se TIFF i RAW formati prilikom pohrane mogu sažimati niti jedan digitalni foto aparat to ne radi, ti formati sa sažimanjem ili bez sažimanja prilikom spremanja fotografija zauzimaju više mjesta na memorijskoj kartici od JPEG formata. Pogledajmo kako to izgleda za sliku veličine 5 megapiksela:

TIFF...........14,0 MB
RAW............7,7 MB
JPEG...........2,2 MB

Kvaliteta može biti izražena u postocima © Fot-o-grafitirazlike su jako velike, pogotovo kad se uzme u obzir da je ovo podatak za JPEG s najmanjim stupnjem sažimanja. Novi korisnici digitalnih foto aparata često postavljaju ovakva pitanja: na aparatu imam super fine, fine i normal postavke (ili SHQ, HQ i SQ postavke), da li se kod razvijanja primjećuje razlika? Ili zašto kod fotografiranja aparat pokaže da na kartici ima mjesta za 16 fotografija, a često ih stane manje ili više. Sva su ova pitanja naravno vezana isključivo uz JPEG formate.

Kvaliteta može biti izražena i u stupnjevima od 1 do 12 © Fot-o-grafitiJPEG ili JPG format je format kod kojeg se javlja određeni gubitak kvalitete prilikom sažimanja, ali taj gubitak kontrolirate vi. U računalima se kvaliteta može odrediti između 0 i 100%; 0% najlošija kvaliteta slike odnosno najveći gubitak, ali i najveći stupanj sažimanja; 100% najbolja kvaliteta slike odnosno najmanji gubitak kod sažimanja i najmanje sažimanje. U nekim se programima kvaliteta određuje u koracima od 1 – 12 gdje broj 12 odgovara najvišoj kvaliteti odnosno najmanjem stupnju sažimanja.

U digitalnim foto aparatima najčešće postoje samo tri stupnja sažimanja i tri stupnja kvalitete, već spomenuti super fine, fine i normal postavke (ili SHQ, HQ i SQ postavke). Kod različitih proizvođača ti nazivi predstavljaju različite stupnjeve sažimanja pa ih je teško direktno uspoređivati.

Kategorija: 
Digitalna fotografija

Objavljeno: 08.01.2006.