Informacije o slici

Prije nego se upustimo u obradu ili podešavanje digitalne slike korisno je znati kako iz nje pročitati pojedine informacije.

Prije nego se upustimo u obradu ili podešavanje digitalne slike korisno je znati kako iz nje pročitati pojedine informacije. Objasnili smo kako u RGB sustavu svaki piksel ima određenu vrijednost na skali od 0 do 255 u jednom od kanala, crvenom (R), zelenom (G) i plavom (B). Zbroj tih vrijednosti u konačnici daje boju koju vidimo; 0, 0, 0 je crno; 255, 255, 255 je bijelo, a između se nalazi 16 777 214 kombinacija. Vrijednost pojedinog piksela moguće je u Photoshopu jednostavno očitati. Otvorite li prozor "Info" (Window -> Show Info), kad pokazivač miša postavite na neko mjesto u slici u "Info" prozoru pokaže se razina RGB vrijednosti piksela. Tako je u našem primjeru pokazivač miša postavljen u gornji desni rub prozora, na vrh aparata za gašenje požara i na lijevu stranu ruba mramorne ploče koja se nalazi ispod prozora.

Iz tih se podataka može uočiti da je svjetlo koje dolazi kroz prozor u potpunosti bijelo odnosno da je taj dio slike eksponiran do zasićenja (255, 255, 255), da je aparat za gašenje crven jer ima najveću vrijednost u crvenom kanalu (116, 39, 31) ali da ima u sebi zelene i plave komponente i da je dio ploče koji se nalazi uz lijevi rub slike vrlo blizu crnom ali ne i crn (10, 10, 10). Slika je u potpunosti opisana razinama koje imaju pikseli u R, G i B kanalu.

Te razine direktno određuju boju i intenzitet, dok razlika u vrijednostima susjednih piksela određuje kontrast. Npr. dio zida gdje počinje udubina za prozor ima s lijeve strane, odakle pada svjetlo, vrijednosti razina od oko 230 po kanalu, a s desne strane koja je u sjeni otprilike 55 po kanalu. To je područje velikog kontrasta. Na ovom jednostavnom primjeru pokazali smo kako očitati osnovne podatke iz slike.

Odnosi razina po kanalima mogu nam pokazati ima li slika neku dominantu, tj. da li je neka boja naglašenija od ostale dvije tamo gdje ne bi trebala biti. Dominanta se najčešće javlja kad kod snimanja digitalnim foto aparatom nije dobro podešena ravnoteža bijelog ili, u slučaju klasične fotografije, ako je snimano s rasvjetom koja ne odgovara određenoj vrsti filma.

Više informacija moguće je dobiti iz histograma. Histogram je grafički prikaz distribucije razine piksela po nivoima. Možete ga otvoriti iz izbornika "Window -> Histogram". On pokazuje kakva je statistička razdioba razina u slici tj. u kojem dijelu ima najviše pojedinih tonova.

Kategorija: 
Digitalna fotografija

Objavljeno: 01.05.2007.