Photoshopom do putovnice

Kako na jednom listu papira isprintati mnogo istih fotografija

Kad želimo neku omiljenu malu fotografiju isprintati u više primjeraka na istom listu papira, (primjerice vlastitu koja je bila snimljena za putovnicu u nekom foto studiju i koju smo naknadno skenirali i retuširali baš onako kako se nama sviđa), Photoshop nam nudi brzo rješenje. 1. Otvorimo fotografiju i u izborniku File odaberete Automate -> Picture Package 2. U dijaloškom okviru Picture Package kliknite, u desnom donjem uglu, gumb Edit Layout 3. Otvorit će se novi prozor u kojem ćete prvo definirati okvir Name. Tu unesite ime "slikovnog paketa" koji će se, ako ga spremite tj. napravite save, pojavljivati u popisu predefiniranih paketa u prozoru Picture Package (okvir layout) 4. Zatim odaberite u okviru Units željenu mjernu jedinicu npr. milimetre (mm) 5. U okviru Page Size odaberete Custom te ispod u okvire width (širina) i height (visina) unesete mjere papira na kojem ćete printati. Primjerice, ako ćete printati na formatu A4, unesite širinu 210 mm i visinu 297 mm. 6. Sad se prebacujemo na definiranje veličine i položaja slike koju ćemo printati i to u okviru Image Zones. Prvo kliknite gumb Delete All da biste uklonili sve slike iz okvira pretpregleda. 7. Kliknite Add Zone (napomena: Photoshop sliku zove zona). Oko fotografije pojavit će se okvir koji omogućuje promjenu veličine slike ručno tj. povlačenjem njegovih ručica ili upisivanjem veličine u okvir Image Zones -> Width i Height. Primjerice, ako želite da vam slika bude isprintana u veličini 40 x 40 mm, te vrijednosti upišite u okvir Image Zones -> Width i Height 8. Poziciju slike na papiru definiramo u okviru Position gdje su X i Y koordinate. Primjerice, ako želimo da je fotografija udaljena od ruba papira 7 mm, onda unesemo u okvir Position -> X: 7mm, Y: 7mm. Da biste ručno promijenili položaj fotografije na papiru, jednostavno je povucite na drugo mjesto. 9. Da bismo dobili više istih fotografija na jednom listu papira, desnim klikom miša pritisnemo na fotografiju. Pojavit će se iskočni izbornik u kojem odaberete Duplicate. Sliku na taj način dupliciramo u željenoj količini. 10. Da biste duplicirane slike što lakše i ujednačenije posložili po papiru, uključite opciju Grid pri dnu dijaloškog okvira. Pojavit će se rešetka (u okviru Size odredite razmak između linija rešetke) na koju će se lijepiti slike i tako vam olakšati posao. Npr.: odredite u okviru Grid -> Size: 7mm 11. Kliknete Save i otvorit će se prozor "Enter the new layout file name". Unesite ime npr. Putovnica i stisnite save. Slijedeći put kad otvorite prozor Picture Package, u okviru Layout imat ćete predefiniran ovakav način slaganja slike na stranici pod vašim nazivom Putovnica koji možete iskoristiti za neku drugu sliku. 12. Stisnite OK u okviru Picture Package i vaša je kolekcija malih sličica spremna za ispis.

Autor: 
Darija Tripalo
Kategorija: 
Photoshop

Objavljeno: 15.06.2007.