Precizna rotacija slike

Precizna rotacija slike u Photoshopu lakša je no što mislite.

Photoshop ima niz alata za rotaciju slike. U izborniku Image -> Rotate Canvas smještene su 4 različite mogućnosti rotacije. Za 180 stupnjeva, 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu (CW) ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (CCW), te opcija "Arbitray" koja nam uz izbor smjera nudi i mogućnost unosa bilo kojeg kuta. Tu je još jedan podizbornik koji nam nudi mogućnost vertikalnog i horizontalnog zrcaljenja slike. Sve ove alate zasigurno je isprobala većina korisnika Photoshopa. Izbornik alata za preciznu rotacijuPostoji još jedan alat za preciznu rotaciju koji nije direktno smješten u izborniku Image -> Rotate Canvas, ali je s njim povezan. On omogućava izuzetno preciznu rotaciju kod ravnanja slike. Ponekad je potrebno sliku rotirati za neki vrlo mali iznos, kako bi npr. liniju horizonta postavili vodoravno ili je jednostavno potrebno izravnati sliku koju smo dobili skeniranjem. Pokušate li s unosom nekog kuta rotacije u opciji "Arbitray" radit ćete metodom pokušaja i pogreške. Kreatori programa zato su ugradili alat "Measure Tool" koji se nalazi u sklopu palete glavnih alata, u istom kvadratiću u kojem je smještena "kapaljka" za izbor boje. Ako postavite pokazivač miša na kapaljku i pritisnite desnu tipku pojavit će lista s tri alata. "Measure tool" čiji simbol je malo ravnalo, smješten je na dnu. Odabirom tog simbola alat postaje aktivan. Kako ga koristiti? Uzmimo kao primjer sliku željezničke stanice koja očito nije horizontalna. Želimo li je izravnati po horizontali aktiviramo "Measure Tool". Ikona pokazivača promijenila se u simbol tog alata. Sada sredinu križića postavimo na gornju lijevu stranu table s imenom stanice. Pritisnemo lijevu tipku miša i držeći je pritisnutom povučemo miš tako da se linija nastala povlačenjem poklopi s rubom znaka.

Priprema za rotaciju

Pustimo tipku i odemo u izbornik "Rotate Canvas" -> "Arbitray". Uočit ćemo da su kut i smjer rotacije već upisani. Stisnemo "OK" i slika će se zarotirati tako da linija koju smo povukli postane horizontalna. Na taj smo način brzo i jednostavno poravnali gornji rub znaka s donjim rubom okvira slike.

Rotirana slika

Sad treba sa slike obrezati viškove "platna", bijele površine koje su se pojavile nakon rotacije. Iako je ova tehnika jednostavna i elegantna savjetujemo da što je manje moguće koristite rotaciju slike, a što više fotografirate s ravnim horizontom, naime zbog kvadratnog oblika piksela svaka rotacija koja nije za 90 ili 180 stupnjeva degradira kvalitetu slike.

Kategorija: 
Photoshop

Objavljeno: 15.01.2007.