Smart objects - kako efikasnije koristiti filtere u Photoshopu

Ako se služite s Adjustment layersima u Photoshopu, onda znate koliko je ta opcija korisna kad želite brzo i efikasno izmijeniti ili izbrisati neki prethodni postupak, kao što je primjerice promjena boje koju ste napravili pomoću Color balance ili pojačavanje kontrasta pomoću Curves. Naime, za razliku od dosadnog, a često i uzaludnog traženja koraka po paleti History ne bi li poništili obradu koja vam se ne sviđa, Adjustment layersima se lako pristupa putem palete Layers - klikom na postojeći Adjustment layer se odabrana opcija može promijeniti ili izbrisati bez utjecaja na ostale postupke obrade koji su primijenjeni na fotografiji.

S obzirom da je korištenje Adjustment layersa ograničeno uglavnom na alate za promjenu kontrasta i boje, u što se možemo uvjeriti ako odemo u izbornik Layer - New Adjustment Layer, Photoshop CS3 je ponudio dodatnu opciju tzv. SMART OBJECTS. To su layeri koji pružaju slične pogodnosti brisanja ili mijenjanja kao i Adjustments layers, i to pri korištenju različitih filtara iz izbornika Filters.

Tako primjerice možemo slici radi izoštravanja dodati Smart object layer i primijeniti na njemu filtar Unsharp mask - ovisno da li slika ide na web ili se ispisuje na formatu 30 x 40 cm ili 9 x 13 cm možemo naknadno klikom na Smart object layer korigirati izoštravanje. Prednost Smart object layera i Adjustment layera je i u tome što omogućuju da originalni pikseli slike, a samim time i kvaliteta slike ostanu netaknuti, jer se promjena vrši samo na tim dodatnim layerima.

Postupak je slijedeći:

1. Duplicirajte Background layer tako da desnim klikom miša kliknete na taj layer u paleti Layers i izaberete "Duplicate layer".

Tečaj Photoshopa, Photoshop, Smart objects

2. Desnim klikom miša kliknite na kopiju Background layera i izaberite opciju "Convert to Smart Object"

Tečaj Photoshopa, Photoshop, Smart objects

3. Primijenite bilo koji od filtara iz izbornika Filters. Npr.: Filter - Distort - Glass

Tečaj Photoshopa, Photoshop, Smart objects

4. Ako kasnije želite promijeniti postavke odabranog efekta, samo dva puta kliknite na naziv filtera (u ovom slučaju:GLASS) koji se nalazi na Smart object layeru i unesite nove postavke ili, ako želite ukloniti navedeni efekt, samo taj layer povucite u smeće.

Tečaj Photoshopa, Photoshop, Smart objects

Autor: 
Darija Tripalo
Kategorija: 
Photoshop

Objavljeno: 16.05.2008.