Okvir

Iako često zaboravljen okvir je sastavni dio fotografije koji zaslužuje posebnu pažnju.

Bijeli rubKad smo govorili o kadru rekli smo da je to prostor omeđen okvirom. U kontekstu kadra okvir se ne tretira kao fizički prisutna pojava, on je imaginarna pojava, odnosno područje izvan kojeg fotografija više ne postoji. No baš zato što fotografija u jednom momentu nestaje s nekog područja kako bi pogled zadržali unutar fotografije korisno je postaviti i pravi okvir. Taj okvir može biti materijalan, pravi okvir za slike ili paspartu, a može biti i tanka linija koja obrubljuje fotografiju na papiru na kojem je fotografija ispisana. U svakom slučaju odabir okvira mora biti u skladu sa slikom i u funkciji koja mu je namijenjena, a to je da zadrži pogled gledatelja unutar kadra. Kao što smo već rekli naša vizualna percepcija svijeta nije ograničena okvirom, naš je pogled navikao slobodno lutati i ako mu mi kao autori fotografije to dopustimo on će odlutati izvan slike. Mnogo toga u fotografiji i slikarstvu zapravo je u funkciji naše vizualne percepcije, pa tako i okvir.

Unutarnji okvir - rub postaje prostorni okvirDovoljno je otići u bilo koju radionicu u kojoj uokviruju slike pa vidjeti koje bogatstvo paspartua i okvira postoji, moguće su tisuće kombinacija, a odabrati onu pravu često je jednako teško kao i napraviti dobru fotografiju. No ne trebate se previše bojati, gotovo svaka fotografija u okviru bolje će izgledati od fotografije bez okvira, osim ako je stavite u okvir koji je zaista u sukobu s vizualnom osobnošću fotografije. Isto tako ćete primijetiti da će vam djelatnici koji tamo rade praktično uvijek sugerirati da na fotografiju postavite paspartu. On uglavnom dolazi do samog ruba fotografije i daje prvi najvažniji okvir koji ograničava pogled kako bi on ostao na fotografiji. Paspartu je poseban karton debljine i do nekoliko milimetara u kojem treba na poseban način i s posebnim alatom urezati prostor za fotografiju. Tako nastaje specifično sječeni rub koji efektom udubine privlači pogled prema fotografiji. Radi lakšeg snalaženja u tekstovima koji dolaze možemo taj okvir i svaki drugi okvir koji se nalazi uz rub kadra nazvati rubni okvir.

Dodan je i vanjski okvirDrugi okvir je najčešće površina paspartua koja se prostire od ruba fotografije do ruba stakla odnosno do krajnjeg okvira koji je najčešće izrađen od drveta, a u novije vrijeme i od plastike ili metala. Ovaj okvir osigurava fotografiji njezin privatni prostor ma gdje da se nalazi. Može to biti galerija, muzej ili zid u stanu, nije važno, koliko god fotografija ili slika da se nalazi na tom zidu svaka će imati svoj prostor u kojeg druga neće zadirati. Taj prostor možemo nazvati prostorni okvir. Prostorni je okvir omeđen konačnim okvirom koji ga vizualno ograđuje od ostatka zida. Prostorni je okvir također mjesto na kojem će biti ispisano ime autora i fotografije, broj fotografije ako je objavljena u seriji i svi ostali podaci koje je možda potrebno prikazati.

Vidimo dakle da je za prezentaciju fotografije potrebno osigurati neke preduvjete. Danas se, na žalost, fotografije uglavnom pregledavaju na monitorima ili u svežnjevima papira koji idu iz ruke u ruku bez da im se prethodno osiguraju optimalni uvjeti prezentacije. Na autoru ostaje kako će prezentirati svoju fotografiju i odabir fotografija koje zaslužuju posebnu pažnju prilikom prezentacije.

Kategorija: 
Estetika fotografije

Objavljeno: 21.12.2005.