Moare (moire)

Pojava kod koje dva signala interferiraju na način da se pojavljuje nepostojeća struktura

Moare na uzorku krugovaZa razliku od aliasinga kad jedan signal proizvodi novi nepostojeći signal moare je pojava koja nastaje kombinacijom dvaju informacija koje proizvode treću, također nepostojeću informaciju. Interferencijom dvaju signala nastaje novi obrazac ili nova struktura koja je jasno vidljiva te tako nastali uzorak (moire pattern) prekriva vizualni identitet osnovnih signala.

Dvije rešetke zarotirane za 1 stupanjMoare uvijek nastaje kad postoji ponavljajući uzorak odnosno neki obrazac; to može biti rešetka ili serija linija ili kružnica te kad se takva dva slična uzorka poklope pod određenim uvjetima. Najčešće je to određeni prostorni pomak ili rotacija za neki kut. Tako je na prvoj ilustraciji prikazana serija koncentričnih kružnica preko koje je postavljena druga, ista takva serija, samo s određenim pomakom. U drugom primjeru iskoristili smo rešetku, poklopili smo dvije rešetke, jedna se nalazi točno iznad druge. Zatim smo drugu rešetku započeli rotirati.

Dvije rešetke zarotirane za 5 stupnjeva Prvo smo je zarotirali za jedan stupanj, zatim smo je zarotirali za pet stupnjeva i na kraju za deset stupnjeva. Svaki smo put dobili drugačiji uzorak. Moare stvara probleme kod skeniranja ilustracija i fotografija koje su otisnute rasterskom tehnikom jer su raster polazne slike i bitmapa skenirane slike poput ovih rešetaka koje smo pokazali, dvije repetitivne, pravilne strukture. Moare se može pojaviti i na digitalnim fotografijama, kad se struktura senzora na kojoj su fotodiode poredane u pravilne obrasce poklopi s nekom strukturom koju fotografiramo

Dvije rešetke zarotirane za 10 stupnjevaMože to biti bilo kakva pravilna struktura kao što je to na primjer tkanje neke tkanine, uzorak na tekstilu ili čak kosa. Na priloženoj slici jasno se vidi prisustvo moarea i to u obliku obojanih obrazaca. Posljedica je to strukture senzora s Bayerovom matricom koja se poklopila sa strukturom kose. Kod svih ovih naših primjera koji su postavljeni na čistoj geometrijskoj konstrukciji kao što su rešetke, kružnice i linije, možda ćete primijetiti neke dodatne uzorke koji su specifični samo za vas. Zašto? Pa naši računalni monitori su također jedna geometrijska matrica s ponavljajućim uzorkom.

Moare na digitalnoj fotografiji © Damir TiljakOvisno o veličini točke monitora, njihovom razmaku i ustroju svaka slika i ilustracija koja je sastavljena od pravilnih uzoraka može generirati moare specifičan za pojedini tip monitora. Povećate li ili smanjite sliku uzorci se mogu promijeniti ili pak u potpunosti nestati. Ukoliko posumnjate da imate problema s moareom na fotografiji povećajte ili smanjite sliku, možda je to samo interakcije fotografije sa sustavom za prikazivanje. Moare se isto tako događa i na našim LC monitorima na fotografskim aparatima pa isti trik primijenite i kod gledanja fotografije poslije snimanja, kako bi bili sigurni da moare nije na slici nego da je generiran u sustavu za prikazivanje.

Kategorija: 
Napredna fotografija

Objavljeno: 09.08.2007.