Pixel pitch i Fill factor

Kao što smo već naučili na slikovnom osjetilu nalaze se fotodiode - elementi osjetljivi na svjetlost.

Kao što smo već naučili na slikovnom osjetilu nalaze se fotodiode - elementi osjetljivi na svjetlost. O njima se često govori kao o pikselima, iako one nisu pikseli nego poluvodički elementi koji generiraju informaciju iz koje će nakon obrade signala nastati pikseli. Zato se u digitalnoj fotografiji donekle pogrešno uvriježio termin Pixel pitch kao termin koji označava razmak između dviju fotodioda. Pixel pitch je udaljenost od centra jedne fotodiode do centra susjedne fotodiode, dok definicija koju ćete uglavnom pronaći glasi Pixel pitch je udaljenost od centra jednog piksela do centra susjednog piksela.

Moguće je pronaći još jednu definiciju, ona glasi: pixel pitch je dužina osjetila podijeljena s brojem piksela koju senzor ima u toj dužini. Evo jednostavnog primjera, Canon EOS 5D ima aktivnu površinu čipa 35,8 x 23,9 mm (aktivna površina je ona površina na kojoj nastaje slika, cijelo osjetilo je uvijek veće od aktivne površine).

Slika koju taj čip daje sastoji se od 4368 x 2912 piksela.

Ako podijelimo 35,8 mm s 4368 dobijemo 0,00819 približno 0,0082.

Razmak koji na čipu odgovara jednom pikselu slike iznosi 8,2 mikrometara (to je 8,2 milijunta djela jednog metra). Pixel pitch kod fotografskog aparata Canon EOS 5D iznosi 8,2 mikrometara.

Površina CCD čipaPotražite li slične informacije po web stranicama koje se prema digitalnoj fotografiji odnose vrlo stručno redom ćete naći informaciju da promjer fotodiode na aparatu EOS 5D iznosi 8,2 mikrometara, no to na žalost nije istina. Pogledajmo priložene slike, prva slika prikazuje površinu CCD čipa snimljenu mikroskopom. Iz slike se jasno može vidjeti da nije kompletna površina čipa pokrivena fotodiodama, odnosno da nije cijela površina čipa osjetljiva na svjetlost. Udio površine koja je osjetljiva na svjetlost izračunava se uz pomoć omjera kojeg nazivamo Fill factor, to je jednostavno postotak površine koje zauzima fotodioda.

Taj postotak ovisi o konstrukciji čipa i kod Interline transfer CCD-a i CMOS-a iznosi između 25 i 40 posto. Presjek Interline transfer CCD-a snimljen elektronskim mikroskopom prikazan je na drugoj slici. Vidimo koliko mali dio površine zauzima fotodioda.

Presjek Interline transfer CCD-a

Govoriti o pikselima na slikovnom osjetilu je neispravno, no to se često radi jer nema odgovarajućeg izraza u terminologiji kojim bi se opisao dio površine senzora koji je ekvivalent piksela. Na toj se površini osim fotodiode nalaze i područja za pohranu i odvod signala, a ponekad i za njegovu obradu. Kao što između zgrada moramo ostaviti prostora za parkirališta i ceste tako između fotodioda moramo ostaviti prostora za spremanje naboja i njegov transport. Tako barem funkcioniraju već spomenuti tipovi senzora: Interline transfer CCD i CMOS. No postoji i takozvani Full frame transfer CCD, jer kao što garaže mogu biti podzemne, a i transport se može odvijati podzemnim tunelima, tako i odgovarajući sklopovi na CCD-u mogu biti smješteni ispod površine. Presjek Full frame transfer CCD-a snimljen elektronskim mikroskopom prikazan je na trećoj slici. Vidimo da je dio površine kojeg zauzima fotodioda znatno veći.

Presjek Full frame transfer CCD-a

Kako bi na fotodiodu usmjerili svjetlost sa veće površine, na većinu slikovnih osjetila proizvođači postavljaju mikroleće. Ako bolje proučite priložene ilustracije možete primijetiti da su fotodiode u stvari smještene u svojevrsnim udubljenima, tako da postoji problem sa fotonima koji upadaju pod malim kutovima, taj se problem također pokušava riješiti mikrolećama.

Kategorija: 
Napredna fotografija

Objavljeno: 28.12.2006.