Što je zum

Snimljeno sa 7,1 mm - EQ 28 mm © Damir TiljakVećina današnjih aparata dolazi sa zum objektivima, kakvi su to zapravo objektivi?

Svaka leća lomi svjetlost. Objektivi na foto aparatima sastavljeni su od leća pa i oni lome svjetlost, a to služi objektivu kako bi u aparat projicirao sliku koja je pred njim. Pravo objašnjenje može biti komplicirano zato se u početku njime i ne treba zamarati, dovoljno je znati da različiti objektivi rade projekciju na različit način. Sposobnost projekcije izražava se žarišnom duljinom koja je pak iskazana u milimetrima. Što je broj u milimetrima veći to je projekcija slike veća, kod jako velikih brojeva objektiv aparata djeluje poput dalekozora, on povećava, ili je možda bolje reći da izgleda kao da približava objekt na koji ga usmjerimo. Na taj način možemo fotografirati udaljene objekte, a da oni na fotografiji ne budu maleni.

Snimljeno sa 16,1 mm - EQ 63 mm © Damir TiljakNekada su objektivi imali samo jednu žarišnu duljinu i kad je fotograf trebao drugu, promijenio je objektiv ili čak cijeli aparat, jer su se samo kod nekih aparata objektivi mogli mijenjati. Napredak tehnologije doveo je do konstrukcije objektiva koji mogu mijenjati žarišnu duljinu. Oni su dobili naziv zum objektivi (zoom na Engleskom), zapravo je prvo ime bilo varifokalni objektivi, ali se zum bolje udomaćio. To znači da neki objektivi mogu mijenjati povećanje slike, a zum objektiv je onaj objektiv koji ima tu mogućnost. Pogledajte priložene fotografije, jedna je snimljena sa žarišnom duljinom od 28 mm, druga sa žarišnom duljinom 63 mm, a treća sa žarišnom duljinom od 140 mm. Veća žarišna duljina daje veće povećanje. Sve su fotografije snimljene s istog mjesta, pogledajte kako na prvoj stup i žuta strelica na tlu izgledaju udaljeno, na drugoj izgledaju kao da su bliže, a na trećoj žute strelice više niti nema, a stup je još veći i izgleda nam još bliže. To je efekt kojeg dobijemo upotrebom zuma.
Snimljeno sa 35,6 mm - EQ 140 mm © Damir Tiljak
 Za ovaj zum objektiv kažemo da ima peterostruki faktor optičkog povećanja ili da je peterostruki zum. Peterostruki zum je zato što omjer najkraće i najduže žarišne duljine iznosi ravno pet: 28 x 5 = 140, a faktor optičkog povećanja je peterostruki zato što je slika nekog predmeta na 140 mm pet puta veća od slike istog predmeta fotografiranog s iste udaljenosti pri žarišnoj duljini od 28 mm.

Autor: 
Damir Tiljak
Kategorija: 
Opća fotografija

Objavljeno: 04.01.2006.