Ekspozicija

U stvarnom životu fotografi se često izražavaju neprecizno, kolokvijalno ili se ne drže definicija.

U stvarnom životu fotografi se često izražavaju neprecizno, kolokvijalno ili se ne drže definicija. Vrijede nepisana pravila da se "neke stvari podrazumijevaju". Tako pojam ekspozicija poprima mnoga različita značenja! Evo kako je to definirano u literaturi: D.A. Spencer, The Focal Dictionary of Photographic Technologies, Focal Press, New York, London, 1973.

Ekspozicija je:

1. proces izlaganja neke foto osjetljive površine djelovanju elektromagnetnog zračenja s ciljem dobivanja vidljive ili latentne slike.

2. rezultat tog procesa.

3. u senzitometriji: umnožak intenziteta svjetla koje pada na neku površinu i vremena osvjetljavanja. Jedinica je lumen sekunda.

4. u fotografiji: izlaganje foto osjetljive površine djelovanju svjetla uz pomoć fotoaparata ili aparata za povećavanje.

5. prilikom upotrebe fotoaparata: određena kombinacija otvora zaslona i brzine zatvarača upotrijebljena za dobivanje slike.

6. kod povećavanja: pojam "ekspozicija" najčešće označava vrijeme osvjetljavanja.

Da bi sve to bilo još kompliciranije neki autori ekspozicijom nazivaju samo brzinu zatvarača, tj. vrijeme osvjetljavanja prilikom fotografiranja.

U svakodnevnoj upotrebi najčešće koristimo definiciju br. 5. Ako je uz vrijednost otvora zaslona i brzine zatvarača navedena osjetljivost medija na svjetlost (ISO vrijednost) moguće je odrediti ukupnu količinu svjetla kojom je on osvijetljen. Upravo ta ukupna količina svjetlosti koja dolazi na čip ili film zapravo je ispravna definicija ekspozicije. Ekspoziciju, dakle, definiraju dva osnovna (zaslon i zatvarač) i jedan dodatni parametar (ISO)!

Veličina otvora zaslona određuje koliko svjetla će biti propušteno, a brzina zatvarača koliko vremenski traje osvjetljavanje. Na svim foto aparatima zaslon i zatvarač kalibrirani su u istoj skali i to tako da promjena za jednu jedinicu skale odgovara promjeni količine svjetla za faktor dva. To znači ako zaslon zatvorimo za jednu jedinicu smanjili smo količinu svjetla na pola. Ako brzinu zatvarača smanjimo za jednu jedinicu također smo smanjili količinu svjetla na pola početne vrijednosti. No ako smanjimo zaslon za jednu jedinicu, npr. s f/8 na f/11, a produžimo vrijeme osvjetljavanja za jednu jedinicu, npr. s 1/250 na 1/125, količina svjetla koja je došla na medij ostala je ista. To je prikazano na ilustraciji. Volumen cilindra je ukupna količina svjetla koja dolazi na medij. On je definiran promjerom, koji predstavlja otvor zaslona i visinom, koja predstavlja vrijeme osvjetljavanja. Moguće je više kombinacija koje propuštaju istu količinu svjetla, tada kažemo da te kombinacije imaju istu EV.

© Fot-o-grafiti
Kategorija: 
Opća fotografija

Objavljeno: 18.09.2006.