f broj

Prilikom mjerenja količine svjetla koja prolazi kroz objektiv važno je imati standardne jedinice koje možemo uspoređivati kad radimo s različitim objektivima.

Ta jedinica je "f" broj. Maksimalnu količinu svjetla koja prolazi kroz objektiv određuje promjer objektiva, no kako je u praksi potrebno kontrolirati propusnost svjetla kroz objektiv u njih su ugrađeni zasloni. U fotografiji ne koristimo apsolutne vrijednosti otvora zaslona, praktičnije je koristiti relativnu vrijednost. Izražavamo je "f" brojem koji se izračunava dijeljenjem žarišne duljine objektiva promjerom otvora. Na taj je način dobivena standardna jedinica neovisna o pojedinom objektivu i stvarnoj, fizičkoj veličini otvora. Na ilustraciji je prikazan objektiv čija je žarišna duljina dvostruko veća od maksimalnog otvora, taj objektiv kod punog otvora zaslona ima f broj = 2.

Promjer objektiva i žarišna duljina prikazani su crvenom, a zaslon plavom bojom © Fot-o-grafiti

 

Ovakvom definicijom dobili smo obrnuto proporcionalni odnos veličine "f" broja i količine svjetla koja prolazi kroz objektiv. Što je "f" broj manji objektiv propušta više svjetla. Zatvaranjem zaslona efektivno se smanjuje promjer objektiva. Uzmimo za primjer objektiv s ilustracije, sve crvene linije jednake su duljine, f = 2. Zatvorimo li zaslon tako da vertikalnu crvenu liniju, koja predstavlja dijametar otvora objektiva, smanjimo na pola tada ona stane 4 puta u žarišnu duljinu, f = 4. Kako smo smanjili promjer otvora, jasno je da kroz objektiv prolazi manje svjetla, dakle veći "f" broj manja propusnost za svjetlo, i obratno.

Odnosi promjera otvora zaslona i f broja © Fot-o-grafiti

Najmanji "f" broj nekog objektiva označava njegov najveći otvor ili kako to još nazivamo njegovu svjetlosnu jačinu. No odnos količine svjetla i "f" broja nije jednostavan, on je takav da se promjenom "f" broja za dva količina svjetla mijenja za faktor 4. Razlog tome je što za računanje "f" broja koristimo dijametar, a količina propuštenog svjetla ne ovisi o promjeru nego o površini otvora kroz koji prolazi. Kako se promjer i površina odnose kao kvadrati, smanjenje promjera za 2 puta smanjuje svjetlo za 4 puta. Stoga su "f" brojevi izraženi kao umnožak korijena iz 2. Tako svaki "f" broj označava duplu promjenu intenziteta svjetla. 

Kad su listići zaslona skupljeni prolazi malo svjetla, a f broj ima veliku vrijednost © Fot-o-grafiti Kad su listići zaslona rašireni prolazi puno svjetla, a f broj ima malu vrijednost © Fot-o-grafiti

Dakle svaki put kad zaslon zatvorimo za jedan "f" broj prepolovili smo količinu svjetla koja pada na film. Kad ga otvorimo za jedan "f" broj udvostručili smo količinu svjetla koja pada na film. Fotografi to u svakodnevnom razgovoru nazivaju – blendama odnosno smanjivanje ili zatvaranje blende i povećavanje ili otvaranje blende. Zbuniti može što govorimo o smanjenju blende a f broj se povećava, no odnos je obrnuto proporcionalan i na to se treba naviknuti svatko tko se želi baviti fotografijom.

Da bi se takav odnos naglasio f broj se često piše kao razlomak na primjer f/4, na taj način je jasno da veći broj u nazivniku znači manji promjer otvora.

Serija "f" brojeva ide ovako : 0,5 - 0,7 - 1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32

 

Maksimalan f broj dolazi kad leća izgleda ovako © Fot-o-grafitiMaksimalni otvor zaslona iznosi f/0,5. Ako je leća polovica sfere onda je njezina žarišna duljina polumjer sfere, a efektivni otvor zaslona je njezin promjer. f broj je definiran kao žarišna duljina leće podijeljena s efektivnim otvorom zaslona, odnosno u ovom slučaju to je r/2r što u konačnici iznosi 1/2 ili 0,5. Ovakve leće postoje u praksi, samo ih mi nikada ne vidimo jer su premale, to su mikroleće koje se nalaze iznad fotodioda na slikovnom osjetilima: CCD i CMOS čipovima.

Autor: 
Damir Tiljak
Kategorija: 
Opća fotografija

Objavljeno: 12.02.2007.