Kontrola dubinske oštrine

O kojim čimbenicima ovisi područje dubinske oštrine i kako ga kontrolirati

Vidjeli smo da postoji jedna ravnina u kojoj je slika oštra i određeno područje u kojem se ona nama prikazuje kao oštra. To područje ovisi o kružićima neoštrine (circle of confusion), no nas sad zanima druga strana ove tematike, kako se prostire područje dubinske oštrine i kojim ga parametrima na aparatu možemo kontrolirati, odnosno na koji ga način možemo smanjiti ili povećati. Postoje tri čimbenika koja kontroliraju područje dubinske oštrine to su:

1. otvor zaslona
2. žarišna duljina objektiva
3. udaljenost od objekta snimanja.

1. otvor zaslona i dubinska oštrina

Što je otvor zaslona veći, područje dubinske oštrine je pliće.

Ovo proizlazi iz same definicije područja dubinske oštrine koje je opisano promjerom kružića neoštrine. Kad je otvor zaslona veći (f broj je manji) svjetlost dolazi s veće površine, svjetlosni stožac ima veći kut pa se i promjer kružića neoštrine brzo povećava kako se udaljavamo od ravnine kritične oštrine. Kad je otvor zaslona manji (odnosno kad je f broj veći) manji kut svjetlosnog stošca osigurava znatno veće područje u kojem je promjer kružića neoštrine manji od graničnog, kao što je na ilustraciji označeno strelicama.

Želimo li smanjiti područje dubinske oštrine moramo fotografirati s velikim otvorom zaslona, tako ćemo izolirati usko područje dubinske oštrine na fotografiji. Ovo naravno vrijedi ako istovremeno ne mijenjamo žarišnu duljinu objektiva i udaljenost od objekta snimanja.

2. žarišna duljina objektiva

Ako su druga dva parametra ista, tj. ako je otvor zaslona isti i udaljenost od objekta snimanja ista onda će nam veću dubinsku oštrinu dati objektiv koji zahvaća širi kut slike odnosno koji ima kraću žarišnu duljinu. Ovo se odnosi na stvarnu žarišnu duljinu, a ne na ekvivalentnu, tako da mali kompaktni digitalci koji imaju stvarne žarišne duljine od 7 do 20 mm (jer imaju maleni senzor) imaju izuzetno veliko područje dubinske oštrine pa je kod njih skoro nemoguće dobiti malo područje dubinske oštrine.

3. udaljenost od objekta snimanja

Što je udaljenost od objekta snimanja manja to je područje dubinske oštrine pliće. Zato je kod makro snimanja, kad se moramo približiti objektu snimanja na par centimetara, a nekad i bliže, jako teško dobiti veliko područje dubinske oštrine. Ovo je ujedno i jedini način za dobivanje plitkog područja dubinske oštrine kod kompaktnih digitalnih aparata s malim senzorom i razlog zašto su oni vrlo dobar izbor za makro fotografiju.

Kad prilikom fotografiranja želimo imati kontrolu dubinske oštrine moramo paziti na sva tri parametra, kao i na izbor aparata, odnosno formata. Što je format veći područje dubinske oštrine je u pravilu manje i obratno. To je posljedica toga što veći formati zahtijevaju i veće žarišne duljine objektiva, a ne karakteristika formata kao takvog.

Kategorija: 
Opća fotografija

Objavljeno: 19.08.2007.