Paralaksa

Paralaksa je pojava koja označava razliku između dvije točke gledišta, na primjer između točke gledišta optičkog tražila i objektiva.

Kadar kako ga vidi fotograf © Damir TiljakParalaksa je pojava koja označava razliku između dvije točke gledišta, na primjer između točke gledišta optičkog tražila i objektiva. U ovom se slučaju takva pojava naziva greška paralakse jer slika koju vidimo u tražilu nije identična sa slikom koju će foto aparat zabilježiti. Zbog greške paralakse slika u tražilu biti će pomaknuta u odnosu na sliku koju projicira objektiv pa će nastati pogreška prilikom kadriranja. Kako će ona izgledati ovisi o tome na kojim dijelovima kućišta su smješteni
optičko tražilo i objektiv.

© Fot-o-grafiti

Kadar kako ga vidi fotografski aparat © Damir TiljakNa našem je primjeru os optičkog tražila pomaknuta gore i ulijevo, pa će tako biti pomaknuta i slika koju ono prikazuje. U plavom okviru nalazi se dio scene koju objektiv projicira na čip, u crvenom okviru nalazi se dio scene koju optičko tražilo prikazuje fotografu. Fotograf primjećuje da su donji i desni dio cvijeta odrezani pa pomiče aparat kako bi to korigirao, on sada vidi sliku kakvu bi želio snimiti, pritisne okidač i napravi fotografiju, no pomicanjem aparata on je promijenio sliku koju
vidi objektiv i na taj način zbog greške paralakse
zapravo snimio fotografiju na kojoj je odrezao
lijevi i gornji dio cvijeta.

Kategorija: 
Opća fotografija

Objavljeno: 02.09.2006.