Razlučivost i oštrina

Srodni su pojmovi koji definiraju različite karakteristike optičkog sustava. Iako se razlučivost i oštrina često koriste kao srodni pojmovi to su dvije različite karakteristike. Te dvije osobine ne samo da su različite nego se ne mogu mjeriti na istovjetan način.

Razlučivost je fizička osobina koju je u strogo kontroliranim uvjetima moguće mjeriti senzitometrijskim metodama i u potpunosti kvantitativno izraziti. Postoji nekoliko načina na koje je moguće prezentirati rezultate mjerenja, najčešći su razlučivost u linijama po milimetru, parovima linija po milimetru i prikaz MTF (modulation transfer function) krivulje. Ovaj drugi način daje više podataka stoga je sve više u upotrebi.

Oštrina je, koliko objektivna, toliko i subjektivna odrednica koju je nemoguće precizno izraziti. Iako pripada među osobine najvažnije za dojam koji na nas ostavlja fotografija i iako svi intuitivno znaju što taj pojam znači ne postoji definicija koja ju određuju niti je definiran sustav kojim je možemo izmjeriti.

Dobra razlučivost mala oštrinaDobra oštrina mala razlučivostDobra oštrina i razlučivost

Ukupan dojam oštrine koju na nas ostavlja neka fotografija ovisi o lokalnom kontrastu, kontrastu boje, definiciji ruba i nizu drugih čimbenika koje nije jednostavno izmjeriti, niti predvidjeti njihovo međusobno djelovanje na konačni dojam. U većini tekstova po Internetu autori sasvim pogrešno smatraju da su razlučivost i oštrina direktno povezani.

To mišljene došlo je s novom generacijom fotografskih "gurua" koji svoje tvrdnje temelje uglavnom na fotografijama testnih meta na kojima se nalaze linije raznih razmaka. Priložene ilustracije napravljene su još u doba koje je prethodilo digitalnoj fotografiji kada su se na parametre oštrine i razlučivosti testirale razne kombinacije filmova, razvijača, načina razvijanja, načina fotografiranja i opreme za fotografiranje.

Vidimo da je već tada razlika između ova dva pojma bila vrlo jasno određena.

Autor: 
Damir Tiljak
Kategorija: 
Opća fotografija

Objavljeno: 22.03.2007.