Načini izoštravanja

Moderni aparati nude nam više načina za izoštravanje

Izbornik načina izoštravanja aparata Minolta d7dNačini izoštravanja koje nam moderni aparati nude su:

Manual fokus, akronim MF – ručno izoštravanje i
Auto fokus, akronim AF – automatsko izoštravanje, pri čemu postoji više načina automatskog izoštravanja.

Ručno izoštravanje:

Naziv govori sve, fotograf mora sam izoštriti na objekt snimanja. Kod aparata s promjenjivim objektivima i nekim aparatima s ugrađenim objektivima npr. Sony R1 to se radi prstenom na objektivu kojeg treba okretati dok ne dobijemo odgovarajuću oštrinu. Kod kompaktnih aparata postupak je drugačiji, izoštrava se za to namijenjenim tipkama, a taj je postupak često teško kontrolirati pa je preciznost izoštravanja upitna.

Pojedinačno automatsko izoštravanje:

Single auto focus, single focus, single shot auto focus, one-shot AF
Kod ovog načina aparat izoštri na neku točku u kadru i više ne mijenja udaljenost na koju je izoštrio sve dok držimo okidač pritisnut do pola. Ovaj način izoštravanja odabiremo ako fotografiramo mirne objekte ili objekte koji se neznatno pomiču.

Kontinuirano automatsko izoštravanje:

Continuous auto focus, continuous focus, AI Servo AF
Kod ovog načina aparat stalno izoštrava sve dok držimo okidač pritisnut do pola, pomakne li se objekt na koji je usmjerena točka automatskog izoštravanja ili se pomaknemo mi aparatu je potpuno svejedno čim se promjeni udaljenost između nas i objekta aparat će napraviti korekciju udaljenosti na koju je izoštrio. Ovaj način izoštravanja odabiremo za fotografiranje pokretnih objekata ili ako se mi pomičemo (fotografiranje iz nekog prijevoznog sredstva).

Automatski promjenjivo automatsko izoštravanja:

Automatic AF, AI focus
Kod ovog načina aparat izoštri na neku točku u kadru i više ne mijenja udaljenost na koju je izoštrio sve dok držimo okidač pritisnut do pola i dok se objekt ne pomakne. Ako se statičan objekt počne micati aparat prebacuje način izoštravanja iz pojedinačnog u kontinuirano. Ovaj način rada odabiremo kad nismo sigurni kako će se objekt snimanja ponašati.

Izbornik načina izoštravanja aparata Nikon D2HAparat će reagirati na razne načine ovisno o tome koji smo način izoštravanja odabrali, kod aparata koji nemaju praćenje objekata u pokretu (ili kad je ta funkcija isključena na aparatima koji ju imaju), u trenutku kad je aparat obavio mjerenje svjetla i izoštravanje, vrijednosti koje je izmjerio (intenzitet svjetla i udaljenost na koju je izoštrio) ostaju nepromijenjeni sve dok ne snimimo fotografiju ili otpustimo okidač (ukoliko smo odustali od snimanja), često se kaže da su te vrijednosti zaključane. Ovo je vrlo važna informacija jer nam zaključavanje izmjerenih vrijednosti omogućava kreativnost prilikom fotografiranja.

Kategorija: 
Opća fotografija

Objavljeno: 02.10.2006.