Geometrijska izobličenja objektiva

Geometrijska izobličenja (distorzije) objektiva uzrokuju iskrivljenje linija snimljenog objekta.

Bačvasta distorzija © Fot-o-grafitiNastaju kao posljedica asimetričnosti u konstrukciji objektiva i upotrebe zaslona za kontrolu otvora objektiva. Idealna bi situacija bila kad bi zaslon propuštao cijeli snop svjetlosnih zraka na isti način kao i centralnu zraku. Centralna je zraka ona koja prolazi kroz središte leće i ne otklanja se prilikom prolaza. No u stvarnosti nije tako, rubni se snopovi koji prolaze blizu ruba zaslona otklanjaju. Ukoliko se zaslon nalazi ispred leće, zrake skreću prema centru. Rubovi slike, a pogotovo kutovi, jer je kod njih put zrake najduži, ugibaju se prema unutra pa stranice snimljenog objekta djeluju kao da su izbočene, te se ta vrst distorzije naziva bačvastom.

Jastučasta distorzija © Fot-o-grafitiKada je zaslon smješten iza leće, rubne se zrake otklanjaju od centra pa se rubovi slike, a pogotovo kutovi, otklanjaju od centra. Kako se ćoškovi izdužuju, stranice djeluju kao da su udubljene, te se ta vrst distorzije naziva jastučasta distorzija. Budući da je ovaj tip izobličenja posljedica ugrađenog zaslona, ne može se otkloniti zatvaranjem zaslona. Distorzija se može korigirati izradom simetrične leće (ortoskopske), ako je zaslon u sredini, a ispred i iza njega su identične leće, onda se otklanjanje zraka poništi i nema izobličenja. Može se regulirati i ugradnjom optičkog elemenata za korekciju. Objektivi koji imaju izuzetno asimetrični dizajn kao što su teleobjektivi i retrofokus objektivi imaju izražena geometrijska izobličenja. Teleobjektivi imaju jastučasta izobličenja a retrofokus dizajn kojeg se koristi za širokokutne objektive (zbog korekcije stražnjeg žarišta) daje bačvasta izobličenja. Zum objektivi koji pokrivaju široki raspon kutova često imaju obje vrste izobličenja.

Uobičajeni efekt perspektivnog izobličenja slike koji se najčešće uočava kod širokokutnog objektiva, nije isto što i geometrijsko izobličenje. U slučaju perspektivnog izobličenja, kad na primjer fotografiramo zgradu, linije zgrade će biti kose, tj. nećemo moći dobiti savršenu vertikalu, ali će ostati ravne, dok će objektivi s distorzijom dati sliku bačvasto iskrivljenih linija zgrade. Želite li provjeriti kvalitetu objektiva, geometrijska izobličenja najlakše možete vidjeti ako fotografirate neku rešetku odnosno niz paralelnih horizontalnih i vertikalnih linija, najbolji kvalitativni test je fotografiranje zida napravljenog od pune cigle jer će se na njemu jasno vidjeti svako odstupanje od ravnih linija.

Kategorija: 
Optika fotografije

Objavljeno: 04.04.2006.