Asimetrija lica

U stvarnom životu lice gotovo nikad nije statično.

Čak ni upotreba mekocrtača nije ublažila asimetriju © Damir TiljakU stvarnom životu lice gotovo nikad nije statično. Glava je u stalnom pokretu, a izrazi lica konstanstno se mijenjaju, zato nam mane ljudskog lica nisu uočljive. Oko se na njih jednostavno ne može koncentrirati, no na statičnom mediju kao što je fotografija te se mane iskazuju nametljivom jasnoćom. Ne pristupimo li realizaciji portreta s potrebnom pažnjom svi nedostatci ostaju zabilježeni na fotografiji i čekaju da ih promatrači primjete. Iz istog razloga na fotografiji je puno teže zabilježiti šarm od klasične ljepote. Šarm se najčešće sastoji od brzih promjena izraza koje nas iznenađuju i oduševljavaju te od životne energije koja ima izraženu dinamiku. Uhvatiti pravi moment koji će sve te kvalitete odražavati na jednoj jedinoj slici vrlo je teško.

Mali pomak glave sakrio je problem © Damir TiljakZadaća je portretnog fotografa da pokuša sakriti nedostatke kako bi lice odavalo isti dojam kao da ga vidimo u živo. Ljudsko je lice asimetrično, na primjer gotovo sve osobe imaju jedno oko veće od drugog. Kod jednih je to manje, a kod drugih više izraženo. Jedan od prvih zadataka portretnog fotografa je da dobro pogleda model i uoči takve nedostatke. Ako je dakle jedno oko veće od drugog glavu modela treba okrenuti tako da perspektiva sakrije taj nedostatak, a ne da ga naglasi. Udaljeniji predmeti uvijek izgledaju manji, ako glavu okrenemo tako da je manje oko udaljenije od aparata razlika će biti još veća, ako glavu postavimo tako da manje oko bude bliže aparatu razlika će se u većini slučajeva poništiti.

Ovo je inače još jedan razlog zašto treba koristiti objektive veće žarišne duljine, oni zbog manjeg vidnog kuta manje naglašavaju perspektivu. Što smo bliži objektu snimanja veća su izobličenja nastala uslijed efekta perspektive, sve što je blizu naglašeno je, sve što je daleko umanjeno je. Ruka koja je bliže objektivu odjednom izgleda prevelika, proporcije lica su izmjenjene, nos i usta povećani su u odnosu na tjeme.

Kategorija: 
Portret

Objavljeno: 02.01.2006.