Podjela portretne fotografije

Portretnu fotografiju možemo podijeliti na više načina

© Damir TiljakDefinicija ili klasifikacija portreta može biti izvedena na više načina, tako portretnu fotografiju možemo podijeliti na bar tri osnovna načina.

Prvi je prema tipu fotografije: klasični portret, psihološki portret, dokumentarni portret i sl.

Drugi je prema načinu izvedbe: portretiranje lica, glave s ramenima, portret koji uključuje dio tijela, portret u ambijentu i sl.

Treća podjela je prema načinu rasvjetljavanja osobe na portretu. Ova se kategorija može dalje podijeliti na finije strukture, na primjer rasvjeta se može definirati prema omjeru osvjetljavanja, prema kontrastu ili prema smjeru.

U upotrebi su sve ove podjele, a i mnoge druge koje nismo naveli, na primjer u podjelu prema načinu rasvjetljavanja možemo dodati portret u visokom, srednjem ili niskom tonalitetu (high key, middle key, low key). Sve ovisi kako na portret gledamo odnosno kako ga autor želi definirati ako se o njemu izjašnjava. Naravno da ista fotografija ne samo da može pripadati, nego istovremeno i pripada u više kategorija. Tako možemo imati psihološki portret lica u low key tonalitetu izveden u modificiranom "loop" načinu rasvjete.

Kategorija: 
Portret

Objavljeno: 20.09.2008.