Toplina boje

Jedna od podjela boja je na tople i hladne.

© Fot-o-grafitiToplinu ili temperaturu boje ne treba miješati s temperaturom svjetla. Svjetlo različitih temperatura izgleda nam bijelo, što nije slučaj kod boje koju dijelimo na dvije osnovne grupe: toplu i hladnu. Ta je podjela između ostalog uvjetovana asocijacijom na osjete topline i hladnoće našeg svakodnevnog iskustva. Hladne boje vezane su uz asocijaciju na vodu i zrak, to su plava, zelena i ljubičasta. Tople boje: žuta, narančasta, crvena i smeđa, asociraju na vatru i zemlju. Teorija o hladnim i toplim bojama kaže da tople boje izgledaju bliže promatraču, dok hladne boje izgledaju kao da su udaljenije. Boje na još jedan način dijelimo u dvije osnovne skupine. U prvoj se nalaze kromatske boje, prave boje, kao što su crvena, narančasta, žuta, zelena, plava i ljubičasta.

Topla i hladna crna © Fot-o-grafitiU drugu skupinu spadaju bijela, siva i crna. Njih nazivamo akromatskim bojama. Te boje mogu također biti tople ili hladne ako im dodamo jedva primjetnu nijansu kromatske boje. Tako topla crna ima jedva primjetnu crvenkastu nijansu, a hladna crna ima jedva primjetnu plavičastu nijansu. Te su nijanse jasno vidljive ako te dvije crne stavimo jednu pored druge, kao u našem primjeru.

Napomena: kvaliteta i podešenost monitora odredit će vidite li ove boje kao identične ili različite. Na monitoru je moguće podesiti tzv. "white point", temperaturu bijelog svjetla koje monitor emitira. Tako cijeli ekran može izgledati hladnije ili toplije. Kao i kod temperature svjetla manja vrijednost daje topliji ton, a veća hladniji.

© Fot-o-grafiti
Kategorija: 
Color Management

Objavljeno: 04.01.2006.