DARIJA ŠESTO - PERCEPCIJE

U utorak, 5. svibnja 2015.,  u 19.30 u „Galeriji 10“  - Ilica 29 - u organizaciji Fotokluba Zagreb -  otvorenje je izložbe fotografija autorice DARIJE ŠESTO pod nazivom „PERCEPCIJE“.

Iz kataloga (tekst: Darija Tripalo):

Autorica Darija Šesto putem 39 fotografija velikog formata ispituje mogućnosti diskontinuiteta tj. ciljano postizanje različitih vizura koje traže više kutova gledanja.

Motivi fotografija su pojave i objekti koji u realnosti ne sadrže efekt spektakularnosti, tj. nešto što bi ciljano moglo pobuditi pažnju da budu zabilježeno fotoaparatom. Naime, to su primarne pojave života oko nas koje, prvenstveno, sam fotograf treba prepoznati i interpretirati na svoj način.

Darija Šesto

Autorica koristi pri tome dvojaki pristup: dominantne crno-bijele percepcije struktura te difuznu ekspresiju boja koja prožima zaustavljeni pokret tijela ili materijalnih pojava. Zajednički sukus oba pristupa očituje se u dominaciji uznemirujuće ravnoteže pri čemu oko promatrača istražuje forme i potisnuto značenje. Takav pristup autorica potencira i namjernim uskraćivanjem naziva koji bi olakšali orijentaciju u fotografiji.

Sklonost prema naglašavanju strukture i estetskih mogućnosti geometrijskih formi, kakav nalazimo u prvom dijelu izloženog opusa autorice, povezuje ove fotografije s optikom Novog gledanja (Neues Sehen) – avangardnog smjera u fotografiji nastalog u Njemačkoj – koji vidljivu stvarnost apostrofira kao konstrukciju.

Darija Šesto

Predstavnik takvog pristupa bio je i Laszlo Moholy-Nagy (1895. – 1946.), mađarski umjetnik koji je predavao na Bauhausu i kasnije emigrirao u SAD, a svojim je fotografskim eksperimentima utjecao na razumijevanje moderne umjetnosti. Smatrao je da je medij fotografije put k objektivnom gledanju: slike, nastale u fotoaparatu, čisti su optički prikazi sa svim skraćenjima i iskrivljenjima, bez ometajuće subjektivnosti čovjeka baziranoj na kulturnim konvencijama.

Taj novi način promatranja – pri čemu objektiv fotoaparata postaje „drugo oko“ pri percepciji svijeta – temelji se na neočekivanom kadriranju, apostrofiranju kontrasta forme i kontrasta svjetla te visokom ili niskom kutu snimanja. Takvo promišljanje realnosti potencira i Darija Šesto u prikazima fragmenata formi. U tom smislu možemo povući poveznice između njezinog pristupa i estetike njemačke fotografkinje Aenne Biermann (1898. – 1933.) koja i u kompozicijama mrtve prirode, kao i u aktu, prezentira esencijalnu geometričnost i kontrasnost oblika.

Darija Šesto

Karakteristika drugog dijela autoričinog opusa s fotografijama u boji, apostrofira reduciranje na kolorit i površinu, koje pri tome zajedno tvore cjelinu. U tom smislu su fotografije s ljudskim motivima u znaku sveopćeg purizma, a po sadržaju su: autobiografske kao prikazi odraza s naglaskom na geometrizaciju pogleda i analitičke u prikazu istočnjačkih koncepata plesa. Plesni pokret autorica koncipira na način da mističnost i erotičnost pokreta prevodi u plohe suptilnih nijansi boja i redukcije oblika.

Darija Šesto
Princip diskontinuiteta koji pronalazimo na ovoj izložbi, bitan je čimbenik odmaka od mimetičnosti fotografije, a korifej takvog pristupa bio je američki fotograf Edward Weston (1886. – 1958.) s kompozicijama mrtve prirode pri čemu se posebno apostrofira njegov ključni rad „Nautilus“. 

Izložba ostaje otvorena do 15. svibnja 2015. godine.

Kategorija: 
Foto Događanja

Objavljeno: 05.05.2015.