Autorsko pravo

Koja prava ima fotograf kao autor fotografije i kako su ona regulirana u Zakonu o autorskom pravu

Znak © označava zaštićeno autorsko pravo © Damir TiljakPojavom mnoštva Internet stranica, internih biltena i servisa za javno prikazivanje fotografija povećan je broj neovlaštenih korištenja tuđih fotografija i slobodnih tumačenja od strane neupućenih korisnika. Kako je za potpuno tumačenje Zakona o autorskom pravu ipak potreban pravnik samo ćemo prokomentirati nekoliko očitih i najviše poznatih dijelova i staviti ih u kontekst potreban fotografima. Zakon u cjelini možete preuzeti ovdje.

Kao prvo fotografija je jedini medij koji svojim samim nastajanjem ima status autorskog djela. Sjetite se samo velike afere sa Severinom koja se pokušala pozvati na Zakon o autorskom pravu kako bi spriječila zloupotrebu ukradenog filma. Morala je dokazivati autorstvo i nije uspjela, da su u pitanju bile fotografije tako što ne bi bilo potrebno. U momentu pritiska na okidač osoba koja je pritisnula okidač postaje autor fotografije i njegovo je djelo pod zaštitom Zakona o autorskom pravu.

Samim tim jasno je da ne postoji fotografija koja nije zaštićena autorskim pravom, to što mi ne znamo tko je autor ne daje nam za pravo koristiti fotografije koje nalazimo na Internetu ili po magazinima i knjigama.

Nadalje autor uvijek mora biti potpisan, zakon to definira ovako:

(1) Autor ima pravo biti priznat i označen kao autor djela.

(2) Osoba koja javno koristi autorsko djelo dužna je pri svakom korištenju naznačiti autora, osim ako autor u pisanom obliku izjavi da ne želi biti naveden ili ako način pojedinoga javnog korištenja autorskog djela onemogućava navođenje autora.

Pogledajte malo po novinama, uz svaku fotografiju naveden je izvor, odnosno autor ili agencija. Objavljivanje fotografije bez potpisa autora kažnjivo je samo po sebi, osim ako autor nije dao pisanu izjavu da ne želi biti potpisan. Znači ako svoje autorsko djelo, fotografiju, bilo gdje vidite nepotpisanu, čak i ako ste je ustupili na korištenje, onaj koji ju je na takav način objavio može zbog toga biti kažnjen, a ako je niste ustupili na korištenje još je prekršio i autorsko pravo pa može i zbog toga biti kažnjen. Tako se na našem portalu autor fotografije može vidjeti kada pokazivač miša dovedete iznad fotografije.

Pojavom jednostavnih i prihvatljivih alata za obradu fotografije postalo je popularno uzimati tuđe fotografije i obrađivati ih kako bi autoru pokazali da postoji bolji način viđenja scene. Ovo je također kažnjivo. Bez odobrenja autora ne smije se ni na koji način izmijeniti autorsko djelo. Ne smije se niti uzimati neki njegov dio u svrhu izrade novog djela, tako ne smijemo uzeti dijelove s desetak fotografija i od njih napraviti novu fotografiju ili neki dizajn ili bilo koji dio fotografije iskoristiti za bilo što, recimo od tog djela napraviti osobnu ikonu - takozvani avatar.

Zaključak je jednostavan, zapravo ne smijete uopće ni na koji način baratati tuđim fotografijama bez pismene dozvole autora, smijete ih samo gledati i komentirati. Ovaj zakon štiti i vas kao autora i zato ga nemojte zanemarivati.

Odredbama međunarodnih konvencija o autorskom pravu, u međunarodnoj upotrebi nalazi se znak "©" kao kratica za izraz "copyright" pomoću kojeg prepoznajemo sadržaj zaštićen autorskim pravom. Nakon znaka dolazi ime nositelja autorskog prava i godina prvog objavljivanja. Kao što smo rekli fotografija je uvijek autorsko djelo pa prema tome ne mora biti posebno označena da bi bila zaštićena, ona je uvijek zaštićena. Više o autorskom pravu možete naći na ovom linku.

Kategorija: 
Foto Savjeti

Objavljeno: 08.04.2007.