Gradacijski filtri

Filtri promjenjive gustoće za ljepše nebo

Snimljeno bez filtra © Damir TiljakUpotreba filtara promjenjive gustoće ponekad je jedini način da na našim fotografijama dobijemo nebo koje je u skladu s ostatkom fotografije. Nebeski je svod, uz Sunce, također izvor svjetla. Ovisno o stanju atmosfere, dobu dana i dobu godine nebeski svod može biti jači ili slabiji izvor svjetla, no u svakom slučaju jest izvor svjetla i kad ga uključujemo u fotografiju to je puno svjetliji dio od ostatka naše konačne slike, najčešće toliko svijetao da u njemu na fotografiji nedostaje detalja. Razlog tome je što velika količina svjetla jednostavno "pregori" taj dio fotografije, "spali" sve detalje koji se tamo nalaze jer niti film niti čip ne mogu više registrirati informaciju kad dođe do njihovog prezasićenja svjetlom.

Snimljeno s ND2 filtrom © Damir TiljakKako bi izbjegli prazno i previše eksponirano nebo moramo naći načina da u tom djelu smanjimo ekspoziciju. Fotografi su se dosjetili pa su počeli koristiti filtar koji ima neutralno sivo obojenje, takvo koje ne utječe na boju ali utječe na ekspoziciju i to samo u jednom djelu filtra, onom djelu koje pokriva nebo, tako su nastali gradacijski filtri odnosno filtri promjenjive gustoće. Takvih filtara ima mnogo vrsta, gustoća dijela koje blokira svjetlo može biti različita, tako da prema potrebi odnosno osvijetljenosti nebeskog svoda možemo izabrati onaj koji nam najbolje odgovara. Također se razlikuje način na koji je izveden prijelaz iz obojenog u neobojeni dio, taj prijelaz može biti postepen ili brz. Tako je na nama da odlučimo koje vrste filtara ćemo uključiti u svoju kolekciju i kad ćemo ih koristiti.

Snimljeno s ND3 filtrom © Damir TiljakKako djeluju takvi filtri možete vidjeti na našim primjerima. Prva je fotografija snimljena bez filtra. Dinamika scene bila je prevelika i nebo na fotografiji ne izgleda niti približno onako kako ga mi u stvarnosti vidimo. Da bi fotografija izgledala više kao stvarna scena primijenili smo filtar koji gornji dio zatamnjuje za dvije ekspozicijske vrijednosti, odnosno smanjuje osvijetljenost tog dijela scene za 4 puta. Tako je nastala druga fotografija u nizu. Kako rezultat još uvijek nije bio zadovoljavajući promijenili smo filtar i stavili onaj koji smanjuje osvijetljenost neba za tri ekspozicijske vrijednosti, odnosno za 8 puta. Tako je nastala treća slika u nizu. Mnogi od vas će pomisliti kako se ovo može napraviti i u programima kao što je Photoshop. Istina je, nebo se može zatamniti, ali se detalji kojih nema neće pojaviti, nebo će ostati jednolična tamna površina, želite li sad na tom djelu imati i oblake morat ćete i njih dodati u Photoshopu. Za nije jednostavnije kad se idu snimati krajolici u torbi imati nekoliko filtara i primijeniti ih prema potrebi?

Kategorija: 
Foto Savjeti

Objavljeno: 21.08.2007.