Kalibracija LC zaslona

Možemo li se osloniti na sliku koju nam prikazuje LC zaslon fotografskog aparata

Prikaz slike na LC zaslonu digitalnog aparata © Damir TiljakDigitalni fotografi u svom arsenalu kvalitetnih pomagalu imaju jedan vrlo moćan alat - LC zaslon digitalnog fotografskog aparata. Na izgled idealan način za provjeru fotografije koju smo upravo snimili. Oslanjajući se na taj ekrančić fotografi mogu provjeriti, kadar, kompoziciju i kako mnogi misle ekspoziciju i kontrast snimljene fotografije. Na žalost to baš i nije tako, moguća je provjera kompozicije i kadra i oštrine snimljene fotografije, naravno nakon što je povećamo (to je standardna funkcija na svim digitalnim foto aparatima), no nije moguća direktna provjera ekspozicije i kontrasta. Problem realnosti prikaza javlja se uslijed toga što su LC zasloni koje proizvođači ugrađuju u foto aparate prilagođeni radu u različitim svjetlosnim uvjetima, pa tako i na jakom dnevnom svjetlu. Kako bi u uvjetima jakog svjetla mogli vidjeti sliku koju zaslon prikazuje njegov prikaz mora biti vrlo svijetao i jako kontrastan.

Stoga se dobro eksponirana slika na zaslonu prikazuje kao da su svijetli slike dijelovi pregoreni i bez detalja, dok će fotografije koje su u stvarnosti blijede, tamne i bez kontrasta vrlo vjerojatno biti dobro prikazane. Iz fotografije prikazane na zaslonu nije moguće direktno očitati ekspoziciju, kontrast te vjernost prikaza i zasićenja boje. No ne očajavajte, za to postoje drugi alati, kao što je prikaz histograma ili upozorenje o prekoračenju paramatera ekspozicije koje se najčešće manifestira kao paljenje i gašenje suprotne boje ili prugastog uzorka nazvanog zebra na dijelovima slike na kojima se javlja problem izlaska ekspozicije iz optimalnih parametara.

Prikaz slike na računalnom monitoru © Damir TiljakNaravno da se na većini aparata i prikaz slike na zaslonu može regulirati, no na žalost samo intenzitet kojim zaslon svijetli, kontrast je uglavnom nemoguće podešavati, stoga svakom vlasniku koji želi brzu provjeru kvalitete slike samo letimičnim pogledom na LC zaslon preporučamo da napravi neku vrstu mentalne kalibracije, odnosno da usporedi prikaz slike na zaslonu aparata i na kvalitetnom monitoru u raznim svjetlosnim uvjetima te tako ustanovi kolika su odstupanja u prikazu slike na LC zaslonu i kako slika treba izgledati, a da u konačnici bude odgovarajuće kvalitete. Na taj način moći će donijeti bolju procjenu kvalitete slike koju je upravo snimio. Na žalost prava kalibracija LC zaslona nije moguća, no nikako nije ni poželjna jer bi u slučaju da prikaz slike na zaslonu prilagodite prikazu slike na računalnom monitoru, u većini slučajeva zaslon bio neupotrebljiv jer bi slika na
njemu bila na granici vidljivosti.

Kategorija: 
Foto Savjeti

Objavljeno: 17.02.2007.