Baterije - osnovni pojmovi

Najvažnije karakteristike baterija koje treba znati svaki korisnik

Ne ulazeći puno u tehnologiju donosimo kratak i pojednostavljen opis najvažnijih karakteristika koje bi svaki korisnik baterija trebao znati.

Kapacitet

Kapacitet baterije definira količinu spremljene električne energije dok je baterija nova. Svim punjivim baterijama starenjem i upotrebom kapacitet pada. Upotrebno vrijeme im se može povećati, odnosno kapacitet zadržati, ako ih kroz duže periode nekorištenja držimo na hladnom (ali nikako ih ne smijemo smrznuti). Kad uspoređujemo kapacitete različitih baterija moramo računati količinu spremljene energije po kilogramu baterije. Olovni akumulator će sasvim sigurno imati veći kapacitet od baterija za digitalni fotografski aparat, no kad bi ga napravili u istoj veličini kao što je
baterija u aparatu ne bi imao dovoljno energije
za snimiti niti jednu fotografiju.

Kapacitet baterija se izražava u Ah - amper-satima. Iako to nije direktan pokazatelj koliko je energije u bateriji jednostavnije je za svakodnevnu upotrebu jer nam govori koliko će dugo baterija trajati. Ako baterija ima kapacitet 1 Ah ona može davati struju od jednog ampera kroz vremenski period od jednog sata. U stvarnosti kapacitet ovisi o struji koju crpimo iz baterije, ako je potrošnja jako velika kapacitet će biti manji. Baterija od 10 Ah može davati 2 A kroz period od 5 sati, ali ako iz nje trošimo 5 A neće izdržati 2 sata ispraznit će se znatno prije.

Jedinica za električnu energiju je Wh (u kućanstvima gdje je potrošnja veća to je kWh). Kod ovakvog načina mjerenja jednostavno je odrediti koliko će energije trebati u bateriji za neko trošilo. Ako imamo žarulju od 50 W baterija koja ima specificiranu količinu energije od 500 Wh trajati će 10 sati uz korištenje takve žarulje.

Unutrašnji otpor

Kapacitet baterije definira količinu spremljene električne energije, a nutrašnji otpor određuje koliko od te energije baterija može odjednom isporučiti. Ako je unutrašnji otpor mali baterija može vrlo brzo isprazniti svu svoju energiju. Ako je unutrašnji otpor veliki, kvalitetna baterija i dalje može dati dosta energije ali uz veliki gubitak napona.

Baterije s velikim unutrašnjim otporom dobre su za trošila koja ne zahtijevaju puno struje: baterijske svjetiljke, zidni sat, daljinski upravljač, radio,
kazetofon, CD reproduktor.

Baterije s manjim unutrašnjim otporom treba koristiti kod trošila koja zahtijevaju veliku struju u kratkom vremenu: digitalni fotografski aparati, pokretanje automobilskih motora i slično. Dobar primjer je i fotografska bljeskalica, koja će se brže puniti ako u nju stavimo baterije s manjim unutrašnjim otporom.

Samopražnjenje

Sve baterije se spontano prazne stajanjem, a naročito punjive baterije. To je ujedno i razlog zašto klasične baterije kupujemo tako da su spremne za upotrebu dok punjive baterije uglavnom kupujemo prazne. Pražnjenje je najbrže kad je baterija svježe napunjena. Također raste povećanjem temperature, kao i obično kod kemijskih sustava povećanje temperature za 10 stupnjeva udvostručit će brzinu i količinu samopražnjenja. Stoga tijekom ljeta nemojte ostavljati svoje rezervne NiMH baterije u pregrijanim automobilima. Pražnjenje se povećava i starenjem baterije.

Najveći problem samopražnjenja javlja se kod baterija na bazi nikla, kad su nove one izgube do 10% kapaciteta u periodu od 24 sata nakon punjenja. Nakon toga samopražnjenje se stabilizira na otprilike 15% kapaciteta svakih mjesec dana. Upotreba također utječe na ovu pojavu, tako se kod NiCd i NiMH baterije nakon otprilike 1000 ciklusa punjenje-pražnjenje samopražnjenje podiže na 20%. U pravilu se baterije kod kojih je samopražnjenje 30% u 24 sata ili kojima je kapacitet pao na 70% više ne koriste nego treba nabaviti nove.

Po pitanju samopražnjenja najbolji su olovni akumulatori koji se prazne samo 5% mjesečno i litij-ionske baterije koje se isprazne oko 5% u prvih 24 sata, a nakon toga 2 - 5% mjesečno. Zato je moguće kupiti novo prijenosno računalo s napunjenom baterijom ili napunjen olovni akumulator. Baterijama na bazi olova i litija uslijed upotrebe ne raste samopražnjenje.

Kategorija: 
Foto Tehnologija

Objavljeno: 05.02.2007.