Digital ICE

Treba li skener kojeg kupujete imati ugrađenu Digital ICE tehnologiju?

Što je to Digital ICE? Skeneri normalno rade u RGB sustavu – informaciju o boji pohranjuju u tri kanala R (crveni), G (zeleni) i B (plavi). Digital ICE tehnologija uvodi četvrti kanal nazvan D (defekti). Prilikom skeniranja u tom se kanalu pohranjuju informacije o defektima: ogrebotinama, prašini, mrljama, otiscima prstiju i sl. Nakon skeniranja kompliciranim se algoritmima ta informacija uspoređuje s onom u RGB kanalima i softver uklanja sve greške na filmu.

D kanal dobiva informacije skeniranjem u IR području. Tako skeneri koji imaju ugrađenu Digital ICE tehnologiju imaju još jedan izvor i detektor što ih dodatno poskupljuje, a tu je i cijena softvera i naravno licenca koju proizvođač skenera plaća za tehnologiju. Digital ICE ne radi s crno bijelim filmovima (i CB dijapozitivima) jer infracrveno zračenje ne prolazi kroz srebro koje u njima tvori sliku, a probleme ima i s Kodachrome slajdovima.

© Damir Tiljak Primjer skeniranog filma s uključenom i isključenom Digital ICE opcijom jasno pokazuje kvalitetu koju ova funkcija ima i količinu posla koju može uštedjeti prilikom skeniranja negativa i dijapozitiva. Osim cijene ova tehnologija uzima svoj danak i u vremenu potrebnom za skeniranje i procesiranje slike u skeneru, no to je vrijeme zanemarivo u odnosu na vrijeme koje bi potrošili popravljajući sken alatima za retuš.

Kategorija: 
Foto Tehnologija

Objavljeno: 15.05.2007.