Live View

Tehnologija na kojoj je građen prvi dSLR sa živom slikom na LCD zaslonu.

Live mode A © OlympusE-330 prvi je na svijetu SLR fotoaparat koji posjeduje Live View* prikaz na zaslonu. Do sada, takvi su prikazi bili ograničeni na prikaz 30 sekundi crno bijele slike ili pak na prikaz koji je prikazivao isključivo središnji dio kadra. Live View je omogućen ugradnjom dva senzora u fotoaparat: CCD senzor za Live View kadriranje (Mode A Live View), a koji je stavljen u optički put svjetlosti tražila, te Live MOS senzora koji ujedno služi i za snimanje slike Live mode A © Olympus(a koji se koristi
u Mode B Live View).

Live mode A © OlympusMode A Full-Time Live View
- A Live View s automatskim izoštravanjem
- Vidno polje je približno 92%
- Nije moguće snimanje video zapisa
- Moguće je koristiti i optičko tražilo

Razvojni put tehnologije © OlympusMode B Macro Live View
U ovom načinu rada, ogledalo je zaključano u otvorenom položaju i slika koju snima senzor prikazana je na zaslonu. Ova slika koristi se i za izoštravanje, optičko tražilo nije moguće koristiti.

Razvojni put tehnologije © Olympus- Vidno polje je 100%
- Moguće je imati deseterostruko uvećani prikaz na zaslonu
- Mogućnost korištenja predložaka koji imitiraju zaslone za izoštravanje
- Moguće samo ručno izoštravanje
- Nije moguće snimanje video zapisa

Struktura senzora © OlympusS obzirom da su do sada korišteni FFT-CCD senzori nepogodni za korištenje u fotoaparatima sa živom slikom odnosno ne mogu reproducirati živu sliku na zaslonu, razvijen je novi NMOS senzor koji ima prednosti velike foto-senzibilne površine i jednostavne konstrukcije. Live MOS senzor nudi visoke brzine obrade, visoku
osjetljivost, malen šum i potrošnju energije dok je kvaliteta
slike vrlo blizu FFT-CCD senzorima.

Usporedba senzora © OlympusJednostavna struktura novog senzora koja smanjuje međusobnu udaljenost fotodioda od odgovarajućih mikroleća garantira izvrsnu osjetljivost i kvalitetu slika čak i kada svjetlost pada na senzor pad velikim kutem.

Kategorija: 
Foto Tehnologija

Objavljeno: 26.01.2006.