Otapala u fotografiji

Tri tekuće supstance koje se u novije vrijeme koriste za čišćenje senzora

molekula metanolaŠto se sve koristi za čišćenje senzora, koja svojstva imaju ta otapala i kad treba kojeg koristiti?

Metanol

Ostali nazivi: metilni alkohol, karbinol, drveni špirit

Bistra , bezbojna, vrlo hlapljiva tekućina. Miješa se s vodom i alkoholom.

Može se lako dobiti u čistom obliku 100% koncentracije kada djeluje kao jako otapalo. Od svih ovdje navedenih otapala je najpolarnije tako da dobro otapa polarne smole, dok ne otapa ulja, masti, alkidne smole i većinu polimera. Od polimera otapa polivinil i polivinilacetat. Zbog već navedene polarnosti također otapa veliki broj anorganskih soli.

Tekućina za čišćenje senzora pod nazivom Eclipse po sastavu je Metanol, proizvođač tvrdi da mu je čistoća 99,9995% tako da brzo hlapi bez ostataka. Nove generacije fotografskih aparata imaju senzore presvučene posebnim slojevima koji sprečavaju stvaranje statičkog elektriciteta. Taj se premaz sastoji od nekih anorganskih oksida, što se pokazalo kao veliki problem jer metanol s oksidima metala daje metoksi soli koje su pak topljive u samom metanolu te tako metanol polako ali sigurno skida takve premaze sa senzora. Stoga se metanol ne može koristiti za čišćenje nekih senzora. Za takve senzore treba koristiti Eclipse E2 tekućinu.

Posebne napomene

Metanol je zapaljiv i jako otrovan, ako se unosi oralno izaziva sljepilo i smrt. Pare su jako toksične, nadražuju grlo, izazivaju glavobolju, nesvjesticu, oštećenje vida, a pri dužem izlaganju subakutnim dozama mogu izazvati trajna oštećenja organizma i smrt. Od par kapi koliko ide na špatulu za čišćenje senzora neće se dogoditi ništa loše no nemojte otvarati bočicu i prolijevati tekućinu, uostalom i preskupa je za takvo igranje, no svakako držite boćicu što dalje od djece i kućnih ljubimaca.

molekula etanolaEtanol

Ostali nazivi: etilni alkohol, špirit.

Bistra, bezbojna, hlapljiva tekućina. Miješa se s vodom.

U čistom obliku kada mu je koncentracija 100 % (tzv. apsolutni alkohol) djeluje kao jako otapalo, no brzo apsorbira vlagu iz zraka i uskoro postaje 95,6 % alkohol kakav i dolazi u trgovinu. U toj se koncentraciji dobiva destilacijom jer tvori azeotropnu smjesu s vodom. Takav alkohol slabo otapa anorganske spojeve jer je manje polaran od metanola, masti i ulja se u njemu bolje otapaju nego u metanolu. Ove karakteristike treba uzeti u obzir kod eventualnog čišćenja senzora etanolom, on je bolje otapalo za čišćenje masnih mrlja od metanola.

Posebne napomene

Zapaljiv je, u većim koncentracijama i toksičan, a duže izlaganje isparavanjima uzrokuje opijenost.

molekula izopropanolaIzopropanol

Ostali nazivi: izopropilni alkohol, 2-propanol

Bistra , bezbojna, hlapljiva tekućina. Miješa se s vodom i alkoholom.
Najmanje je polaran od ovdje navedenih otapala tako da dobro otapa alkaloide, ulja, smole, gumu i razne druge organske spojeve.

Posebne napomene

Zapaljiv je
Izopropanol spada među manje štetna otapala, pare imaju blago narkotično djelovanje, ali efekt brzo prolazi, no to ne znači da nije toksičan. Toksičnost mu je otprilike duplo viša od etanola.

Eclipse E2 tekućina za čišćenje senzora smjesa je metanola, etanola i izopropanola, takva kombinacija smanjuje polarnost sredstva za čišćenje pa ne otapa antistatički sloj na senzorima.

Kategorija: 
Foto Tehnologija

Objavljeno: 06.08.2007.