Sve o crno-bijeloj fotografiji u jednom tečaju

U nedjelju 29.01.2012. kreće novi tečaj Crno bijele fotografije, pola digitalan, pola analogan.

Naš je program jedinstven, jedino se na njemu radi digitalna crno-bijela fotografija i analogna crno-bijela fotografija zajedno u jednom tečaju. Konačno možete usporediti ove dvije strane crno-bijele fotografije, vidjeti koja je bolja, lakša, jednostavnija i koja u konačnici daje zanimljivije rezultate. Kako bismo to mogli u potpunosti ostvariti u sklopu digitalnog rada uključeno je i printanje fotografija, jer analognu crno-bijelu fotografiju ne možemo procijeniti bez razvijene fotografije. Radimo razvijanje filma i fotografije s uvidom u specijalne tehnike razvijanja slike kao što su papiri promjenjivog kontrasta, lith razvijanje, toniranje i slične tradicionalne analogne tehnike.

Carlos Santana © Damir Tiljak

Tečaj obuhvaća sve teorijske i praktične aspekte ovog žanra: kako se percipira crno-bijela fotografija, na koji način vidjeti scenu u nijansama sivog, previzualizacija scene u konačni print, koje su zajedničke, a koje različite karakteristike digitalne i analogne crno-bijele fotografije, što funkcionira u crno-bijeloj fotografiji, a što ne, po čemu se crno-bijela fotografija razlikuje od kolor fotografije i kako to iskoristiti u izražavanju.

U sklopu tečaja obrađuju se i hibridne tehnike: digitalni ulaz - analogni izlaz i obratno, te imamo i kratak osvrt na to kako na najbolji način digitalizirati stare negative i ispisivati ih modernim tehnikama pigmentnog ispisa.

Na tečaju se odrađuju i fotografiranja, kako u studiju, tako i na terenu te se pokriva više kategorija fotografije: portret, krajolik, arhitektura, mrtva priroda i sl.

Objavljeno: 26.01.2012.