Serijal UV

Galerija fotografija snimljena u 'vidljivom UV' području aparatom Olympus C-5050 koji se pokazao izuzetno dobrim za fotografiranje u UV i IR području.

Galerija fotografija snimljena u 'vidljivom UV' području aparatom Olympus C-5050 koji se pokazao izuzetno dobrim za fotografiranje u UV i IR području.

Objavljeno: 07.08.2007.