Natječaj

2. bijenale modne fotografije: HRVATSKA MODNA FOTOGRAFIJA DANAS

Rok za prijavu: 26.5.2006.

Galerijski Centar Varaždin ove godine organizira 2. bijenale modne fotografije koji će se održati u Varaždinu od 09. 06. 2006. - 09. 07. 2006.

Povodom toga raspisuje se natječaj za sekciju HRVATSKA MODNA FOTOGRAFIJA DANAS.

Pravilnik natječaja:

- tema fotografije je MODA
- tehnika C/B ili color
- izložbeni format fotografija je 30 x 40 cm
- fotografije ne opremiti / ne kaširati /
- šalje se do 5 fotografija po autoru
- povećanje fotografija na profesionalnoj razini
- uz fotografije potrebno je priložiti i prijavnicu koja treba sadržavati: ime i prezime autora, tehničke podatke o svakoj prijavljenoj fotografiji, naručitelja fotografije (ako ga ima) kao i podatke za kontakt / tel. broj, adresa, e-mail adresa, i sl. /
- priložiti kratki radni životopis ( C.V.)
- pravo prijave na natječaj imaju svi profesionalni i amaterski fotografi koji su rođenjem ili višegodišnjim djelovanjem vezani uz Hrvatsku
- sve se fotografije vraćaju o trošku organizatora, a za potrebe stvaranja zbirke zadržava se po jedna od onih autora čiji su radovi odabrani za izložbu
- odabrani autori ustupaju bezuvjetno pravo korištenja fotografija za potrebe promocije manifestacije
- sudjelovanjem na natječaju autori bezuvjetno prihvaćaju sve točke pravilnika

Radove slati u zaštićenoj koverti na adresu organizatora:

Galerijski Centar Varaždin,
Kod: E-MEDIA
Zagrebačka 94,
42000 Varaždin

Autori će o rezultatima izbora biti obaviješteni do 02.06.2006.

Više o bijenalu.

Prijavnica za bijenale

Kategorija: 
Modna fotografija

Objavljeno: 18.05.2006.