Natječaj za modnu fotografiju

U sklopu Modnog ormara organiziran je i natječaj za modnu fotografiju.

Natječaju mogu pristupiti svi hrvatski državaljani koji nisu profesionalno zaposleni u području fotografije. Fotografije trebaju biti izvedene u crno-bijeloj ili kolor tehnici pripremljene za izlaganje, u formatu (okvirno) 24x30 cm – 30x40 cm.

Natjecat se može ili fotografija pojedinačno ili serija fotografija (što treba biti naznačeno). Rok prijave: 10. 4. – 30. 4. 2006.

Kategorije Fotografija: modni portret, ulična moda, modna produkt fotografija, fotografija odjevnog predmeta (odjeća i model)

Prijava mora sadržavati:
- ispunjenu prijavnicu "Modni ormar" objavljenu na web stranicama Modnog ormara
- prijavljenu fotografiju (fotografije)
- kratki životopis
- navod u koju kategoriju spadaju fotografije
- telefonski broj za kontakt
- adresu za kontakt
- e-mail adresu za kontakt.

U slučaju odabira fotografija, autor dozvoljava organizatoru da njegov rad koristi za promotivne potrebe (kataloške, medijske i sl.)

Autori će biti obaviješteni o rezultatima žiriranja najkasnije do 5. 5. 2006. g. putem e-maila, telefonom ili na stranicama “Modnog ormara”.

Fotografije će biti izložene u prostorijama CroArt Photo Cluba.

Fotografije se šalju na adresu:
Grafički fakultet, Katedra za primijenjenu i umjetičku fotografiju, Getaldićeva 2, Zagreb, s naznakom “Za Modnu fotografiju”.

Informacije se mogu dobiti na telefon: 01 2371 080/217

Kategorija: 
Modna fotografija

Objavljeno: 12.04.2006.