Riblje oko

"Riblje oko" je objektiv koji daje jedinstveni način gledanja na svijet

Riblje oko na aparatu © Danijel TurinaKad sam svojedobno pisao članak o namjeni raznih tipova objektiva, za fisheye sam napisao da je koristan jedino za stvaranje fisheye efekta, a da se osim toga radi o opskurnom i slabo primjenjivom staklu. Pa, to je samo jedno moguće gledište. Isto tako je moguće braniti stav da se radi o objektivu koji daje jedinstveni način gledanja na svijet, i da je za njegovo učinkovito korištenje nužno ovladati vještinama koje se u velikoj mjeri razlikuju od onih koje imaju smisla kod optike koja crta pravocrtno.

Za početak, potrebno je znati kako fisheye u sredini kadra ima najmanja izobličenja, i tamo crta gotovo pravocrtno. Sferna izobličenja povećavaju se kako se približavamo rubovima slike. Taj efekt možemo iskoristiti u kompoziciji, čime fisheye postaje jedinstveni alat za komponiranje dinamičnog kadra s centralnom kompozicijom. Na pravocrtnim staklima dinamika se obično realizira odmakom objekta prema rubovima, odnosno prema lijevoj ili desnoj trećini kadra, te linijama vodiljama koje usmjeravaju prividno kretanje. Zbog iznimne dinamike koju stvara geometrijska distorzija, ako je ispravno koristimo, centralna kompozicija omogućuje stvaranje ravnoteže između statike i dinamike, što može dovesti do impresivnih efekata.
© Danijel Turina
Druga zanimljivost fisheye objektiva je razvlačenje prostora na relaciji blizu-daleko; zbog toga će bliski predmeti izgledati iznimno povećano u odnosu na ostatak kadra, što također omogućuje zanimljive kompozicijske efekte, poput apstrahiranja nebitnog smanjivanjem, za razliku od ostalih objektiva, kod kojih se u tu svrhu mora koristiti dubinska oštrina, odnosno relacija oštro-mutno.

Dubinska oštrina fisheye objektiva je, kao što je i za očekivati od ultraširoke optike, velika. Ipak, nemojte misliti da će vam s fisheye objektivom sve od 10cm do beskonačnosti biti oštro; iako fisheye nikad neće biti poznat po totalnom zamućenju pozadine, ukoliko se na slici nalazi nekoliko jako udaljenih planova nešto će sigurno izaći iz polja dubinske oštrine, čak i sa pritvorenom blendom. Problem je u tome što zbog širine kuta neoštri dijelovi izgledaju neoštro na način kakav srećemo na kompaktnim digitalcima, dakle predmet vidljivo nije u fokusu ali je daleko od posve zamućenog, te tako uglavnom smeta u kadru. Zbog toga je s fisheyem bolje skroz zatvoriti blendu i dobiti potpunu oštrinu na svim planovima, nego trpjeti gadan bokeh na otvorenoj blendi. Izolacija objekta pretjeranim povećanjem bliskih predmeta u odnosu na daleke već je i sama po sebi dovoljna, a ukoliko dopuštate zamućenje pozadine, pripazite na kompoziciju neoštrih dijelova, budući da nikad neće postati toliko neoštri da postanu kompozicijski nebitni.

© Danijel TurinaZbog vidnog polja od 180 stupnjeva koje obuhvaća fisheye odmah odustanite od ideje da ćete ga moći koristiti za selektivnu kompoziciju, kako koristite obična stakla. Ovdje nećete moći iz kadra izbaciti sve suvišno i umjesto toga morat ćete naučiti komponirati cjelinu kadra tako da sva "smetala" poput stupova rasvjete, žica, slučajnih prolaznika i sl. uklopite u kadar, po principu "ako ga već ne možeš maknuti, ukomponiraj ga tako da ne smeta".

Za što je, konretno, moguće iskoristiti optiku takvih svojstava? To je dobro pitanje. Ako želite koristiti fisheye kao zamjenu za ultraširoki pravocrtni objektiv, odmah odustanite. Fisheye će vas u tom smislu samo frustrirati i razočarati. Ukoliko pak želite odbaciti pretvaranje i prigrliti činjenicu da se radi o posve drugačijem objektivu, koji crta posve drugačiji svijet, te kao takav zahtijeva razvijanje novog skupa vještina potrebnih za učinkovito korištenje, fisheye možete koristiti doslovno za sve. Kao pejsažni objektiv, bit će izvanredan na visokim, strmim liticama, u planinama i na moru; širina prostora koji on crta takva je da je od šupe u stanju napraviti katedralu, a od širokog horizonta stvorit će dojam da se nalazite na vrhu svijeta. Kao portretni objektiv, omogućit će vam iznimno dinamične kompozicije, portrete u pokretu, što može biti izvrsno za sport, djecu, životinje i tome slično.

© Danijel TurinaKao objektiv za gradsku fotografiju omogućit će vam normalno obuhvaćanje kadrova koji bi s drugačijom optikom izgledali klaustrofobično. Kao makro objektiv, omogućit će vam pogled na rascvjetane livade i voćke kakav nije moguć ni sa čim drugim. Kao objektiv za umjetnički izraz dat će vam mogućnost crtanja fotografija iz psihodeličnih snova, i tako dati mogućnost uvida u jedan intimni, unutarnji horizont. Paradoksalno, koliko god svijet sferne geometrije kakav crta fisheye objektiv bio različit od svijeta kakav gledaju ljudske oči, on je po svojem opsegu zapravo najsličniji mapi svijeta kakvu ljudski mozak kreira unutar svijesti; zbog toga sam uočio kako fisheye jedini može snimiti onu širinu prostora kakvu inače direktno doživljavam. Mozak, naime, dinamički sintetizira podatke iz više slika, i ne samo slika nego i mirisa, okusa, dodira i ostalih osjeta, a sferni svijet od 180 stupnjeva vidnog polja, kakav crta fisheye, zapravo najviše podsjeća na tu unutarnju sliku. Zbog toga, fisheye može biti ili marginalno upotrebljivi kuriozitet, ili jedan od najbitnijih objektiva koje ćete koristiti.

Postoje dvije vrste fisheye objektiva – cirkularni i dijagonalni. Cirkularni crta krug u sredini kadra, a sve izvan tog kruga ostaje crno. Dijagonalni fisheye crta preko čitavog kadra, što je po meni daleko korisnija opcija, iako obuhvaća nešto manji dio vidnog polja u usporedbi s cirkularnim.

© Danijel TurinaAko želite staviti fisheye objektiv na digitalni SLR, postoje dobre i loše vijesti. Dobre vijesti su da za full frame 35mm senzore svi fisheye objektivi rade isto kao na filmu. Isto tako, dobre vijesti su da Olympus, Nikon i Pentax proizvode fisheye objektive prilagođene manjim digitalnim senzorima. Ukoliko imate APS-C Canon ili Minoltu/Sony, morat ćete se snalaziti raznim improvizacijama, pri čemu imajte na umu da je dijagonalni fisheye u takvom slučaju slabije rješenje; budući da crta krug koji pokriva 35mm film, na APS-C digitalcu bit će odrezan rubni dio slike na kojem su geometrijska izobličenja najveća, tako da nećete dobiti pravi fisheye efekt, nego nešto poput širokokutnog objektiva s jako loše korigiranim geometrijskim izobličenjima. Većina taj problem rješava kupovinom Peleng cirkularnog fisheye objektiva, koji slikom skoro potpuno pokriva APS-C senzor, čime se dobiva efekt sličan onome kod dijagonalnog fisheye objektiva, što je posve prihvatljiva opcija, ako su vam prihvatljivi manualni fokus i mjerenje svjetla na pritvorenoj blendi.

Kategorija: 
Optika fotografije

Objavljeno: 11.04.2007.